Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 17

Kamienica frontowa wybudowana w l. 1846-47 wg proj. Franciszka Marii Lanciego dla hr. Stanisława Potockiego; prawdopodobne jest, że przy budowie wykorzystano fragmenty murów tylnej elewacji oraz oficyny północnej wcześniejszego budynku [na podst. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 7, Warszawa 2001].