Willa Feliksa Świętochowskiego i kamienicy Marii Świętochowskiej ul. Kawęczyńska 39

Ok. 1903 r. wzniesiono parterową willę w głębi posesji (wg proj. K. Relicha); kamienicę frontową wybudowano w latach 1911-1912 (za: J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 5, Warszawa 1999).

Opis architektury i stan zachowania; detal architektoniczny

Willa Feliksa Świętochowskiego murowana, parterowa, z piętrowym ryzalitem klatki schodowej na drugiej osi, ośmioosiowa, jednotraktowa. Na 1., 3. i 7. osi wystawki-facjaty w dachu. Elewacja ryzalitu klatki schodowej przepruta zwieńczonym półkoliście oknem, nad nim trzy ostatnie cyfry (metalowe) z daty budowy obiektu ??903 R.?. Ryzalit zamknięty daszkiem dwuspadowym, wspartym na dwóch drewnianych belkach i o połaciach połączonych jętką wzmocnioną prostopadłą belką. Profilowany gzyms podokapowy. Zachowane pozostałości tynków i wystroju elewacji, w tym profilowane opaski okien (na 1., 3. i 6. osi dekoracja w typie rocaille w kluczu). Całość przekrywa dach pulpitowy. Wystrój klatki schodowej drewniany, wypełnienie balustrady z profilowanych tralek, gdzieniegdzie uzupełnionych wtórnymi. Obiekt wyjątkowy w skali Pragi i Warszawy.

Kamienica frontowa czterokondygnacyjna, dziewięcioosiowa, z dodatkową kondygnacją w zamkniętej prosto wystawce w lewym skraju elewacji frontowej. Dwie pierwsze osie ujęte rodzajem pseudoryzalitu podkreślonego od czwartej kondygnacji lizenami znajdującymi kontynuację w listwach łuku ponad oknem wystawki. Balustrady balkonów wtórne. Sklepiony prosto przejazd bramny obejmuje 1. i 2. oś. Z przejazdu wejście na główną klatkę schodową; stopnie schodów wylane szarym lastrikiem, balustrada żelazna, kuta, pochwyt drewniany, profilowany. Podesty pięter i półpięter wyłożone płytkami ceramicznymi (cementowymi?) układającymi się w czarno-białą szachownicę okoloną bordiurą z płytek z motywem żółtego meandra na czarnym tle. Dookoła kwadratowe płytki w kolorze czerwonym. Na ścianach klatki schodowej pozostałości wymalowań geometrycznych – dekoracji malarskiej. Drzwi do mieszkań dwyskrzydłowe, płycinowe, gdzieniegdzie zachowane oryginalne klamki.