Kamienica ul. Kawęczyńska 18

Kamienica Juliusza Budnego, wybudowana przed 1912 r., z zachowanym jednoosiowym członem oficyny wschodniej, która pierwotnie przedłużona była budynkiem na rzucie węgielnicy. Oficyna zachodnia jest budynkiem wolonostojącym (za: J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 5, Warszawa 1999).