Kamienica Władysława Skrońskiego ul. Jagiellońska 25

Dom wzniesiony ok. 1881 r. jako trójkondygnacyjny, dodatkowa kondygnacja (mansardowa) zapewne późniejsza (za: J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 5, Warszawa 1999).  2019 r. na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Pragi obiekt wpisany został do rejestru zabytków.

Opis architektury i stan zachowania; detal architektoniczny

Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, na cokole, parter tynkowany, powyżej elewacja obecnie pozbawiona tynków, sklepiony prosto przejazd bramny na osi środkowej, nad nim żeliwny balkon. Z przejazdu bramnego wejście (po lewej stronie) na klatkę schodową o drewnianym wystroju.