Kamienica L. Cukierbauma ul. Jagiellońska 12

Wzniesiona 1928 r. (za: J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 5, Warszawa 1999).

Opis architektury i stan zachowania; detal architektoniczny

Sześciokondygnacyjny dom na rogu Jagiellońskiej i Kępnej, elewacja od strony Jagiellońskiej jedenastoosiowa, elewacja od strony Kepnej ? ośmioosiowa. Narożnik zaakcentowany pseudoryzalitem. Prosto sklepiony przejazd bramny usytuowany od strony Jagiellońskiej. Wlot i wylot przejazdu bramnego flankowany parami odbojów.