MAL KOTŁOWNIA – Mój drugi dom, edycja II

??? ???????? – ??? ?????? ???, 2-? ???????

Projekt “MAL Kotłownia – Mój drugi dom (etap II)” jest kontynuacją i rozszerzeniem realizowanego obecnie projektu “MAL Kotłownia – Mój drugi dom”. Niniejsze przedsięwzięcia odpowiada na potrzeby ukraińskich rodzin będących już członkami społeczności MAL i korzystających z jej zasobów. Niniejsza oferta jest współtworzona i konsultowana z przedstawicielami ukraińskiej społeczności
biorącej czynny udział w I edycji projektu. Zawiera ona następujące działania:

1. Cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych – nauka j. polskiego (śr. 30 zajęć po śr. 2 godziny)

2. Cykl spotkań kulturalnych – wycieczki po Warszawie. Każda z wycieczek rusza z tego samego miejsca: Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1 (przed wejściem do Kinoteki); i o tej samej godzinie – 10.00.

Harmonogram wycieczek znajduje się TUTAJ

Проект «MAL Kotłownia – Мій другий дім (ІІ етап)» є продовженням і розширенням проекту «MAL Kotłownia – Мій другий дім», який зараз реалізується. Ці проекти відповідають потребам українських сімей, які вже є членами спільноти MAL і використовують її ресурси. Ця пропозиція створена та консультується спільно з представниками української громади бере активну участь у першому випуску проекту. Він включає такі заходи:

1. Серія освітньо-інтеграційних зустрічей – вивчення польської мови (в середньому 30 занять по 2 години)

2. Серія культурних зустрічей – поїздок по Варшаві. Кожна екскурсія починається з одного місця: Палац культури і науки, Plac Defilad 1 (перед входом у Кінотеку); і одночасно – 10.00 год.

З розкладом туру можна ознайомитися ТУТ

Termin realizacji projektu:
23.09.2022 ? 31.12.2022

???? ?????????? ???????:
23.09.2022 – 31.12.2022

 

Miejsce realizacji projektu: 
Warszawa, MAL KOTŁOWNIA, ul. Jana Olbrachta 9

????? ?????????? ???????:
???????, ??? ????????, ???. ???. ????????? 9

 

Źródło finansowania: 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

??????? ????????????:
??????? ???? ??? (??????)

 

Partner projektu: 
Miasto Stołeczne Warszawa

??????? ???????:
??????? ???????