MAL KOTŁOWNIA – Mój drugi dom, edycja II

??? ???????? – ??? ?????? ???, 2-? ???????

Projekt “MAL Kotłownia – Mój drugi dom (etap II)” jest kontynuacją i rozszerzeniem realizowanego obecnie projektu “MAL Kotłownia – Mój drugi dom”. Niniejsze przedsięwzięcia odpowiada na potrzeby ukraińskich rodzin będących już członkami społeczności MAL i korzystających z jej zasobów. Niniejsza oferta jest współtworzona i konsultowana z przedstawicielami ukraińskiej społeczności
biorącej czynny udział w I edycji projektu. Zawiera ona następujące działania:

1. Cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych – nauka j. polskiego (śr. 30 zajęć po śr. 2 godziny)

2. Cykl spotkań kulturalnych – wycieczki po Warszawie. Każda z wycieczek rusza z tego samego miejsca: Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1 (przed wejściem do Kinoteki); i o tej samej godzinie – 10.00.

Harmonogram wycieczek znajduje się TUTAJ

?????? ?MAL Kotłownia ? ??? ?????? ??? (???? ??)? ? ???????????? ? ??????????? ????????????? ??????? ?MAL Kotłownia ? ??? ?????? ????. ??? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ?????, ??? ??? ? ??????? ????????? MAL ? ???????????? ?? ?????????. ?? ?????????? ???????? ?? ?????????????? ??????? ? ?????????????? ??????????? ???????
?????? ??????? ?????? ? ??????? ??????? ???????. ??? ??????? ???? ??????:

1. ????? ???????? ?? ????????????? ????????? – ???????? ????????? ???? (? ?????????? 30 ??????, ? ?????????? 2 ??????)

2. ????? ?????????? ????????? – ????? ?? ???????. ????? ????????? ??????????? ? ?????? ?????: ????? ???????? ? ?????, Plac Defilad 1 (????? ?????? ? ????????); ? ????????? ? 10.00 ???.

??????? ???? ???

Termin realizacji projektu:
23.09.2022 ? 31.12.2022

???? ?????????? ???????:
23.09.2022 – 31.12.2022

 

Miejsce realizacji projektu: 
Warszawa, MAL KOTŁOWNIA, ul. Jana Olbrachta 9

????? ?????????? ???????:
???????, ??? ????????, ???. ???. ????????? 9

 

Źródło finansowania: 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

??????? ????????????:
??????? ???? ??? (??????)

 

Partner projektu: 
Miasto Stołeczne Warszawa

??????? ???????:
??????? ???????