MAL KOTŁOWNIA – Mój drugi dom

МАЛ КОТЕЛЬНА – Мій другий дім

PL

W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z wojną w Ukrainie oraz coraz liczniejszą grupą Ukrainek i Ukraińców przybywających do Warszawy, Fundacja Hereditas wraz z MAL Kotłownia przygotowała specjalną ofertę: „Mój drugi dom”, obejmującą cykl zajęć kulturalno-edukacyjno-animacyjnych. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności młodzież w wieku 14-21 lat wraz z rodzinami i/lub opiekunami, posiadającą obywatelstwo polskie oraz ukraińskie (w szczególności przybyłych na terytorium RP w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę) i mieszkającą w Warszawie.

UA

У зв‘язку з ситуацію, пов’язаною з війною в Україні та збільшенням кількості українців, які приїжджають до Варшави, Фонд Hereditas спільно з MAL Kotłownia підготували спеціальну пропозицію: «Мій другий дім», що включає серію культурної, освітньої та анімаційної діяльності. Запрошуємо до участі в проекті, зокрема, молодих людей віком 14-21 рік разом із сім’ями або опікунами, які мають польське та українське громадянство (зокрема, які прибули на територію Республіки Польща через збройну агресію Російської Федерації щодо України) та які проживають у Варшаві.

Termin realizacji projektu:
01.07.2022 – 31.12.2022

Дата завершення проекту:
01.07.2022 – 31.12.2022

 

Miejsce realizacji projektu: 
Warszawa, MAL KOTŁOWNIA, ul. Jana Olbrachta 9

Місце реалізації проекту:
Варшава, МАЛ КОТЕЛЬНА, вул. вул. Ольбрахта 9

 

Źródło finansowania: 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Джерело фінансування:
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

 

Partner projektu: 
Miasto Stołeczne Warszawa

Партнер проекту:
Столиця Варшава

PL

Przygotowana przez nas oferta zawiera:

I. Zajęcia integracyjno-edukacyjne:

 1. 1cykl 30 spotkań edukacyjnych – nauki języka polskiego według programu nauczania języka polskiego jako języka obcego
 2. cykl 8 wydarzeń kulturalnych – wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem, ukazujące oblicze Warszawy, których zwieńczeniem będą wizyty w obiektach kultury

II. Zajęcia animacyjne i integrujące – łącznie 60 spotkań:

 1. cykl warsztatów muzycznych – spotkania o charakterze praktycznym, nastawione na wzmacnianie twórczego potencjału młodych uczestników
 2. cykl warsztatów kulinarnych – spotkania będą okazją do zdobycia podstawowych umiejętności kulinarnych, poeksperymentowania z nowymi smakami, dowiedzenia się, jak zdrowo się odżywiać i dlaczego to takie ważne, a także do spędzenia wyjątkowego czasu łącząc integrację i rozrywkę
 3. cykl warsztatów rozwojowych – spotkania, podczas których młodzież nauczy się wykonywać podstawowe ćwiczenia, pogłębi wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz działania ludzkiego ciała, a także pozna zasady prawidłowego odżywiania oraz rozwoju osobistego i organizacji czasu
 4. cykl warsztatów rękodzielniczych – spotkania, podczas których uczestnicy będą m.in. projektować, szyć, piec, ozdabiać
 5. cykl warsztatów robotycznych – spotkania w ramach których zaplanowano m.in. naukę i zabawę z programowaniem blokowym i tekstowym z użyciem narzędzi takich jak np.: Arcade MakeCode, Micro:Bit, Lofi robot oraz Minecraft Education Edition
 6. cykl warsztatów przyrodnicznych – spotkania, podczas których uczestnicy nauczą się obserwować przyrodę okiem badacza oraz formułować i wyciągać wnioski
 7. cykl warsztatów artystycznych – spotkania obejmujące warsztaty taneczne, fotograficzne, teatralne i filmowe
 8. cykl warsztatów plenerowych – wyprawy z przewodnikiem tropem bobrów, leśne poranki z rodzinną grą terenową, powitanie jesieni, wyprawa z przewodnikiem przez lasy i torfowiska
 9. cykl warsztatów profilaktycznych – spotkania prowadzone będą pod kątem pozytywnego myślenia i jego roli w życiu człowieka; oparte na budowaniu poczucia własnej wartości, poznaniu swoich mocnych i słabych stron i uzyskaniu wiedzy na temat form spędzania czasu wolnego, które będą atrakcyjne dla poszczególnych uczestników.
 10. cykl warsztatów kreatywnych – spotkania pobudzą wyobraźnię uczestników, rozwiną ich zdolności manualne oraz poszerzą wiedzę z zakresu kultury, sztuki i techniki. Każdemu uda się zrealizować budzącą podziw pracę oraz odkryć w sobie iskierkę talentu.

Działania stacjonarne (nauka języka polskiego, zajęcia animacyjne i integrujące) prowadzone będą w placówce MAL KOTŁOWNIA (ul. Jana Olbrachta 9), gdzie Fundacja prowadzi Miejsce Aktywności Lokalnej (Dom Sąsiedzki). Placówka dysponuje samodzielnym lokalem o powierzchni ponad 140 m2, wyposażonym w 3 sale zajęciowe. Lokal wyposażony jest w węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności. Dostęp do lokalu pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wszystkie spotkania mają charakter bezpłatny a na każde z nich obowiązują wcześniejsze zapisy. Koszt biletów komunikacji miejskiej, niezbędnych materiałów do zajęć a także biletów wstępu do instytucji kultury oraz poczęstunku podczas zajęć pokrywa Fundacja.

Wszelkie szczegóły dotyczące oferty, w tym harmonogram zajęć  publikowane będą na stronie internetowej: www.fundacja-hereditas.pl, pod nr telefonu: 500 704 704 lub e-mail: mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl.

UA

Наша пропозиція включає:

I. Інтеграційно-освітня діяльність:

 1. Cерія з 30 освітніх зустрічей – вивчення польської мови за програмою польської мови як іноземної.
 2. Cерія з 8 культурних заходів – екскурсії з гідом, що показують обличчя Варшави, які завершуються відвідуванням культурних закладів.

II. Анімаційно-інтеграційні заходи – всього 60 зустрічей:

 1. Цикл музичних майстер-класів практичних зустрічей, спрямованих на покращення творчого потенціалу юних учасників.
 2. Серія кулінарних майстер-класів, які стануть можливістю набути базових кулінарних навичок, поекспериментувати з новими смаками, дізнатися, як правильно харчуватися і чому це так важливо, а також провести унікальний час, поєднуючи інтеграцію та розваги.
 3. Cерія розвиваючих майстер-класів – зустрічей, під час яких молодь навчиться виконувати базові вправи, поглибити знання з анатомії, фізіології та функціонування організму людини, а також дізнається про правила правильного харчування, розвитку особистості та організації часу.
 4. Серія ремісничих майстер-класів – зустрічей, під час яких будуть учасники, серед інших конструювати, шити, випікати, декорувати.
 5. Серія роботизованих семінарів – зустрічей, під час яких, серед інших, навчання та ігри з блоковим і текстовим програмуванням за допомогою таких інструментів, як: Arcade MakeCode, Micro: Bit, Lofi robot і Minecraft Education Edition
 6. Серія природничих майстер-класів – зустрічей, під час яких учасники навчаться спостерігати за природою оком дослідника, формулювати та робити висновки.
 7. Серія мистецьких майстер-класів – зустрічей, включаючи танцювальні, фотографічні, театральні та кіномайстерні.
 8. Серія майстер-класів під відкритим небом – подорожі з гідом стежкою бобрів, лісові ранки з сімейною польовою грою, ласкаво просимо до осені, екскурсія лісами та торф’яними болотами.
 9. Буде проведено серію профілактичних семінарів – зустрічей з точки зору позитивного мислення та його ролі в житті людини: на основі формування самооцінки, пізнання своїх сильних і слабких сторін та отримання знань про форми проведення вільного часу, які будуть привабливими для учасників.
 10. Серія творчих майстер-класів – зустрічей стимулюватимуть уяву учасників, розвиватимуть ручні навички та розширять знання про культуру, мистецтво та технології. Кожному вдасться виконати вражаючу роботу та відкрити в собі іскру таланту.

Стаціонарні заходи (вивчення польської мови, анімація та інтеграційна діяльність) проводитимуться на базі MAL KOTŁOWNIA (вул. Яна Ольбрахта, 9), де Фонд керує Центром місцевої діяльності (Сусідський дім). Заклад має самостійне приміщення площею понад 140 м2, обладнане 3 навчальними кімнатами. Ресторан обладнаний санітарним вузлом, пристосованим до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Доступ до приміщення вільний від архітектурних бар’єрів.

Усі зустрічі безкоштовні, на кожну з них необхідна попередня реєстрація. Вартість квитків у громадському транспорті, необхідних матеріалів для занять, а також вхідних квитків до закладів культури та напоїв під час занять покриває Фонд.

Усі деталі пропозиції, включаючи розклад занять, будуть опубліковані на сайті: www.fundacja-hereditas.pl, за телефоном: 500 704 704 або електронною поштою: mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl.