MAL KOTŁOWNIA – Mój drugi dom

МАЛ КОТЕЛЬНА – Мій другий дім

PL

W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z wojną w Ukrainie oraz coraz liczniejszą grupą Ukrainek i Ukraińców przybywających do Warszawy, Fundacja Hereditas wraz z MAL Kotłownia przygotowała specjalną ofertę: „Mój drugi dom”, obejmującą cykl zajęć kulturalno-edukacyjno-animacyjnych. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności młodzież w wieku 14-21 lat wraz z rodzinami i/lub opiekunami, posiadającą obywatelstwo polskie oraz ukraińskie (w szczególności przybyłych na terytorium RP w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę) i mieszkającą w Warszawie.

UA

У зв‘язку з ситуацію, пов’язаною з війною в Україні та збільшенням кількості українців, які приїжджають до Варшави, Фонд Hereditas спільно з MAL Kotłownia підготували спеціальну пропозицію: «Мій другий дім», що включає серію культурної, освітньої та анімаційної діяльності. Запрошуємо до участі в проекті, зокрема, молодих людей віком 14-21 рік разом із сім’ями або опікунами, які мають польське та українське громадянство (зокрема, які прибули на територію Республіки Польща через збройну агресію Російської Федерації щодо України) та які проживають у Варшаві.

Termin realizacji projektu:
01.07.2022 – 31.12.2022

Дата завершення проекту:
01.07.2022 – 31.12.2022

 

Miejsce realizacji projektu: 
Warszawa, MAL KOTŁOWNIA, ul. Jana Olbrachta 9

Місце реалізації проекту:
Варшава, МАЛ КОТЕЛЬНА, вул. вул. Ольбрахта 9

 

Źródło finansowania: 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Джерело фінансування:
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

 

Partner projektu: 
Miasto Stołeczne Warszawa

Партнер проекту:
Столиця Варшава

Przygotowana przez nas oferta zawiera:

I. Zajęcia integracyjno-edukacyjne:,

 1. cykl 30 spotkań edukacyjnych – nauki języka polskiego według programu nauczania języka polskiego jako języka obcego
 2. cykl 8 wydarzeń kulturalnych – wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem, ukazujące oblicze Warszawy, których zwieńczeniem będą wizyty w obiektach kultury.

II. Zajęcia animacyjne i integrujące – łącznie 60 spotkań:

 1. cykl warsztatów muzycznych – spotkania o charakterze praktycznym, nastawione na wzmacnianie twórczego potencjału młodych uczestników
 2. cykl warsztatów kulinarnych – spotkania będą okazją do zdobycia podstawowych umiejętności kulinarnych, poeksperymentowania z nowymi smakami, dowiedzenia się, jak zdrowo się odżywiać i dlaczego to takie ważne, a także do spędzenia wyjątkowego czasu łącząc integrację i rozrywkę
 3. cykl warsztatów rozwojowych – spotkania, podczas których młodzież nauczy się wykonywać podstawowe ćwiczenia, pogłębi wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz działania ludzkiego ciała, a także pozna zasady prawidłowego odżywiania oraz rozwoju osobistego i organizacji czasu
 4. cykl warsztatów rękodzielniczych – spotkania, podczas których uczestnicy będą m.in. projektować, szyć, piec, ozdabiać
 5. cykl warsztatów robotycznych – spotkania w ramach których zaplanowano m.in. naukę i zabawę z programowaniem blokowym i tekstowym z użyciem narzędzi takich jak np.: Arcade MakeCode, Micro:Bit, Lofi robot oraz Minecraft Education Edition
 6. cykl warsztatów przyrodnicznych – spotkania, podczas których uczestnicy nauczą się obserwować przyrodę okiem badacza oraz formułować i wyciągać wnioski
 7. cykl warsztatów artystycznych – spotkania obejmujące warsztaty taneczne, fotograficzne, teatralne i filmowe
 8. cykl warsztatów plenerowych – wyprawy z przewodnikiem tropem bobrów, leśne poranki z rodzinną grą terenową, powitanie jesieni, wyprawa z przewodnikiem przez lasy i torfowiska
 9. cykl warsztatów profilaktycznych – spotkania prowadzone będą pod kątem pozytywnego myślenia i jego roli w życiu człowieka; oparte na budowaniu poczucia własnej wartości, poznaniu swoich mocnych i słabych stron i uzyskaniu wiedzy na temat form spędzania czasu wolnego, które będą atrakcyjne dla poszczególnych uczestników.
 10. cykl warsztatów kreatywnych – spotkania pobudzą wyobraźnię uczestników, rozwiną ich zdolności manualne oraz poszerzą wiedzę z zakresu kultury, sztuki i techniki. Każdemu uda się zrealizować budzącą podziw pracę oraz odkryć w sobie iskierkę talentu.

Działania stacjonarne (nauka języka polskiego, zajęcia animacyjne i integrujące) prowadzone będą w placówce MAL KOTŁOWNIA (ul. Jana Olbrachta 9), gdzie Fundacja prowadzi Miejsce Aktywności Lokalnej (Dom Sąsiedzki). Placówka dysponuje samodzielnym lokalem o powierzchni ponad 140 m2, wyposażonym w 3 sale zajęciowe. Lokal wyposażony jest w węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności. Dostęp do lokalu pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wszystkie spotkania mają charakter bezpłatny a na każde z nich obowiązują wcześniejsze zapisy. Koszt biletów komunikacji miejskiej, niezbędnych materiałów do zajęć a także biletów wstępu do instytucji kultury oraz poczęstunku podczas zajęć pokrywa Fundacja.

Підготовлена ​​нами пропозиція включає:

I. Інтеграційно-освітня діяльність:

 1. цикл із 30 освітніх зустрічей – вивчення польської мови за програмою польської мови як іноземної
 2. серія з 8 культурних заходів – оглядові екскурсії, що показують обличчя Варшави, завершуються відвідуванням культурних об’єктів.

II. Заходи з анімації та інтеграції – всього 60 зустрічей:

 1. цикл музичних майстер-класів – практичних занять, спрямованих на посилення творчого потенціалу юних учасників
 2. серія кулінарних майстер-класів – зустрічі стануть нагодою набути базових кулінарних навичок, поекспериментувати з новими смаками, дізнатися, як правильно харчуватися і чому це так важливо, а також провести унікальний час, поєднуючи інтеграцію та розваги
 3. серія розвиваючих майстер-класів – зустрічей, під час яких молоді люди навчаться виконувати базові вправи, поглиблять свої знання з анатомії, фізіології та функціонування людського організму, а також навчаться принципам правильного харчування, розвитку особистості та організації часу
 4. серія рукодільних майстер-класів – зустрічей, під час яких учасники м. ін проектувати, шити, випікати, декорувати
 5. серія робототехнічних семінарів – зустрічей, під час яких, серед іншого, навчатися та розважатися з блоковим і текстовим програмуванням за допомогою таких інструментів, як: Arcade MakeCode, Micro: Bit, Lofi robot і Minecraft Education Edition
 6. цикл природничих майстерень – зустрічей, під час яких учасники навчаться спостерігати за природою оком дослідника, формулювати та робити висновки
 7. серія мистецьких майстер-класів – зустрічей, включаючи майстер-класи з танцю, фотографії, театру та кіно
 8. серія майстер-класів під відкритим небом – мандрівки з гідом по стежці бобрів, лісові ранки з сімейною тереновою грою, вітання осені, мандрівка лісами та торфовищами з гідом
 9. серія  профілактичних майстер-класів – зустрічей щодо позитивного мислення та його ролі в житті людини; на основі формування самооцінки, пізнання своїх сильних і слабких сторін та отримання знань про форми проведення вільного часу, які будуть привабливі для окремих учасників.
 10. серія творчих майстерень – зустрічей стимулюватиме уяву учасників, розвиватиме їхні ручні навички та розширюватиме знання про культуру, мистецтво та технології. Кожному вдасться виконати захоплюючу роботу і відкрити в собі іскорку таланту.

Стаціонарні заходи (вивчення польської мови, анімаційні та інтеграційні заходи) проводитимуться в закладі MAL KOTŁOWNIA (вул. Яна Олбрахта, 9), де Фонд керує Центром місцевої активності (Сусідський будинок). Заклад має окреме приміщення площею понад 140 м2, обладнане 3 аудиторії. Ресторан обладнаний санітарним вузлом, адаптованим до потреб людей з обмеженими можливостями пересування. Доступ до приміщення вільний від архітектурних бар’єрів.

Усі зустрічі безкоштовні, на кожну з них потрібна попередня реєстрація. Вартість квитків у громадському транспорті, необхідних для занять матеріалів, а також вхідних квитків до закладів культури та частування під час занять покриває Фонд.