MAL KOTŁOWNIA – Mój drugi dom

??? ???????? – ??? ?????? ???

PL

W odpowiedzi na aktualną sytuację związaną z wojną w Ukrainie oraz coraz liczniejszą grupą Ukrainek i Ukraińców przybywających do Warszawy, Fundacja Hereditas wraz z MAL Kotłownia przygotowała specjalną ofertę: ?Mój drugi dom?, obejmującą cykl zajęć kulturalno-edukacyjno-animacyjnych. Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności młodzież w wieku 14-21 lat wraz z rodzinami i/lub opiekunami, posiadającą obywatelstwo polskie oraz ukraińskie (w szczególności przybyłych na terytorium RP w związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę) i mieszkającą w Warszawie.

UA

? ??????? ? ????????, ?????????? ? ?????? ? ??????? ?? ??????????? ????????? ?????????, ??? ??????????? ?? ???????, ???? Hereditas ??????? ? MAL Kotłownia ??????????? ?????????? ??????????: ???? ?????? ????, ?? ??????? ????? ??????????, ????????? ?? ??????????? ??????????. ?????????? ?? ?????? ? ???????, ???????, ??????? ????? ????? 14-21 ??? ????? ?? ??????? ??? ?????????, ??? ????? ???????? ?? ?????????? ???????????? (???????, ??? ??????? ?? ????????? ?????????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ???? ???????) ?? ??? ?????????? ? ???????.

Termin realizacji projektu:
01.07.2022 ? 31.12.2022

???? ?????????? ???????:
01.07.2022 – 31.12.2022

 

Miejsce realizacji projektu: 
Warszawa, MAL KOTŁOWNIA, ul. Jana Olbrachta 9

????? ?????????? ???????:
???????, ??? ????????, ???. ???. ????????? 9

 

Źródło finansowania: 
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

??????? ????????????:
??????? ???? ??? (??????)

 

Partner projektu: 
Miasto Stołeczne Warszawa

??????? ???????:
??????? ???????

Przygotowana przez nas oferta zawiera:

I. Zajęcia integracyjno-edukacyjne:,

 1. cykl 30 spotkań edukacyjnych ? nauki języka polskiego według programu nauczania języka polskiego jako języka obcego
 2. cykl 8 wydarzeń kulturalnych ? wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem, ukazujące oblicze Warszawy, których zwieńczeniem będą wizyty w obiektach kultury.

II. Zajęcia animacyjne i integrujące ? łącznie 60 spotkań:

 1. cykl warsztatów muzycznych ? spotkania o charakterze praktycznym, nastawione na wzmacnianie twórczego potencjału młodych uczestników
 2. cykl warsztatów kulinarnych ? spotkania będą okazją do zdobycia podstawowych umiejętności kulinarnych, poeksperymentowania z nowymi smakami, dowiedzenia się, jak zdrowo się odżywiać i dlaczego to takie ważne, a także do spędzenia wyjątkowego czasu łącząc integrację i rozrywkę
 3. cykl warsztatów rozwojowych ? spotkania, podczas których młodzież nauczy się wykonywać podstawowe ćwiczenia, pogłębi wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz działania ludzkiego ciała, a także pozna zasady prawidłowego odżywiania oraz rozwoju osobistego i organizacji czasu
 4. cykl warsztatów rękodzielniczych ? spotkania, podczas których uczestnicy będą m.in. projektować, szyć, piec, ozdabiać
 5. cykl warsztatów robotycznych ? spotkania w ramach których zaplanowano m.in. naukę i zabawę z programowaniem blokowym i tekstowym z użyciem narzędzi takich jak np.: Arcade MakeCode, Micro:Bit, Lofi robot oraz Minecraft Education Edition
 6. cykl warsztatów przyrodnicznych ? spotkania, podczas których uczestnicy nauczą się obserwować przyrodę okiem badacza oraz formułować i wyciągać wnioski
 7. cykl warsztatów artystycznych ? spotkania obejmujące warsztaty taneczne, fotograficzne, teatralne i filmowe
 8. cykl warsztatów plenerowych – wyprawy z przewodnikiem tropem bobrów, leśne poranki z rodzinną grą terenową, powitanie jesieni, wyprawa z przewodnikiem przez lasy i torfowiska
 9. cykl warsztatów profilaktycznych ? spotkania prowadzone będą pod kątem pozytywnego myślenia i jego roli w życiu człowieka; oparte na budowaniu poczucia własnej wartości, poznaniu swoich mocnych i słabych stron i uzyskaniu wiedzy na temat form spędzania czasu wolnego, które będą atrakcyjne dla poszczególnych uczestników.
 10. cykl warsztatów kreatywnych ? spotkania pobudzą wyobraźnię uczestników, rozwiną ich zdolności manualne oraz poszerzą wiedzę z zakresu kultury, sztuki i techniki. Każdemu uda się zrealizować budzącą podziw pracę oraz odkryć w sobie iskierkę talentu.

Działania stacjonarne (nauka języka polskiego, zajęcia animacyjne i integrujące) prowadzone będą w placówce MAL KOTŁOWNIA (ul. Jana Olbrachta 9), gdzie Fundacja prowadzi Miejsce Aktywności Lokalnej (Dom Sąsiedzki). Placówka dysponuje samodzielnym lokalem o powierzchni ponad 140 m2, wyposażonym w 3 sale zajęciowe. Lokal wyposażony jest w węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności. Dostęp do lokalu pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wszystkie spotkania mają charakter bezpłatny a na każde z nich obowiązują wcześniejsze zapisy. Koszt biletów komunikacji miejskiej, niezbędnych materiałów do zajęć a także biletów wstępu do instytucji kultury oraz poczęstunku podczas zajęć pokrywa Fundacja.

???????????? ?????? ?????????? ???????:

I. ????????????-??????? ??????????:

 1. ???? ?? 30 ???????? ????????? ? ???????? ????????? ???? ?? ????????? ????????? ???? ?? ?????????
 2. ????? ? 8 ?????????? ??????? – ???????? ?????????, ?? ????????? ??????? ???????, ???????????? ????????????? ?????????? ??’?????.

II. ?????? ? ???????? ?? ?????????? – ?????? 60 ?????????:

 1. ???? ???????? ???????-?????? ? ?????????? ??????, ??????????? ?? ????????? ???????? ?????????? ???? ?????????
 2. ????? ?????????? ???????-?????? ? ???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ???????, ?????????????????? ? ?????? ???????, ?????????, ?? ????????? ??????????? ? ???? ?? ??? ???????, ? ????? ???????? ?????????? ???, ????????? ?????????? ?? ???????
 3. ????? ??????????? ???????-?????? ? ?????????, ??? ??? ???? ?????? ???? ????????? ?????????? ?????? ??????, ?????????? ???? ?????? ? ????????, ?????????? ?? ?????????????? ????????? ?????????, ? ????? ????????? ????????? ??????????? ??????????, ???????? ??????????? ?? ??????????? ????
 4. ????? ??????????? ???????-?????? ? ?????????, ??? ??? ???? ???????? ?. ?? ???????????, ????, ????????, ??????????
 5. ????? ??????????????? ????????? – ?????????, ??? ??? ????, ????? ??????, ????????? ?? ??????????? ? ???????? ? ????????? ?????????????? ?? ????????? ????? ????????????, ??: Arcade MakeCode, Micro: Bit, Lofi robot ? Minecraft Education Edition
 6. ???? ??????????? ?????????? ? ?????????, ??? ??? ???? ???????? ????????? ???????????? ?? ???????? ???? ??????????, ??????????? ?? ?????? ????????
 7. ????? ?????????? ???????-?????? – ?????????, ????????? ???????-????? ? ?????, ??????????, ?????? ?? ????
 8. ????? ???????-?????? ??? ????????? ????? – ????????? ? ????? ?? ?????? ??????, ?????? ????? ? ???????? ????????? ????, ??????? ?????, ????????? ?????? ?? ??????????? ? ?????
 9. ?????  ?????????????? ???????-?????? ? ????????? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ???? ? ????? ??????; ?? ?????? ?????????? ??????????, ???????? ????? ??????? ? ??????? ?????? ?? ????????? ????? ??? ????? ?????????? ???????? ????, ??? ?????? ?????????? ??? ??????? ?????????.
 10. ????? ??????? ?????????? – ????????? ????????????? ???? ?????????, ??????????? ???? ????? ??????? ?? ????????????? ?????? ??? ????????, ????????? ?? ??????????. ??????? ???????? ???????? ?????????? ?????? ? ???????? ? ???? ??????? ???????.

??????????? ?????? (???????? ????????? ????, ?????????? ?? ???????????? ??????) ??????????????? ? ??????? MAL KOTŁOWNIA (???. ??? ????????, 9), ?? ???? ????? ??????? ???????? ?????????? (?????????? ???????). ?????? ??? ?????? ?????????? ?????? ????? 140 ?2, ????????? 3 ?????????. ???????? ?????????? ?????????? ??????, ??????????? ?? ?????? ????? ? ?????????? ???????????? ???????????. ?????? ?? ?????????? ??????? ??? ????????????? ???’????.

??? ???????? ???????????, ?? ????? ? ??? ???????? ????????? ??????????. ???????? ??????? ? ???????????? ??????????, ?????????? ??? ?????? ??????????, ? ????? ??????? ??????? ?? ???????? ???????? ?? ?????????? ??? ??? ?????? ???????? ????.