1939 r. ? Mareschowa Elżbieta [27]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera: A-10, rząd: 6, miejsce: 23/24.

Najstarszy pochowek:  23-IV-1939 r., Mareschowa Elżbieta.

Materiał_wykonania:  granit.

Stan obecny:  Elementy składowe grobu zachowane w dobrym stanie (nie pokruszone, nie porysowane). Pionowe płyty stoją prosto, napisy wyraźne. Poziome obramowanie wewnętrznego kwietnika poprzesuwane ? miedzy blokami są szczeliny, a same bloki nie trzymają poziomu. Kwietnik zarośnięty wysoką trawą, Samosiejek i chwastów brak. Grób rzadko odwiedzany, ale nie opuszczony

Uwagi: W grobie są pochowane tylko dwie kobiety. Obie mają niemieckie nazwiska, które są zapisane z końcówką ?-owa? wskazującą na zamążpójście, jak to było dawniej w zwyczaju. Na oficjalnej stronie miejskiej: [http://mapa.um.warszawa.pl/], w zakładce cmentarze, oba nazwiska zostały zapisane w formie współczesnej, czyli bez końcówki ?-owa?, co uniemożliwia ich znalezienie w wyszukiwarce (w przypadku innych pochówków końcówka ?-owa? jest używana ? to duża niekonsekwencja).

Poza tym w obu nazwiskach popełniono literówki, co już zupełnie wyklucza odnalezienie ich poprzez wyszukiwarkę. Na grobie jest: Mareschowa, a w spisie Meresch (przez ?e?). W przypadku drugiej z pań dodano zbędną literę ?t?. Na grobie jest ?Eichenwaldowa?, a na stronie www, jest: ?Eichentwald?.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale