1955 r. ? Zelwerowicz Aleksander [10]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera: B-15, rząd: 8, miejsce: 6.

Najstarszy  pochowek:  26-I-1931 r., Komorowski Czesław.

Materiał  wykonania:  piaskowiec, żelazo.

 

Stan obecny:  Grób znakomicie utrzymany i wraz z najbliższym otoczeniem wzorowo zadbany. Mogiła często odwiedzana i cały czas użytkowana ? ostatni pochówek 2016 r. Piaskowiec naprawiany na bieżąco ? widoczne tylko drobne uszkodzenia. Jest komplet Łańcuchów.

Uwagi:  Na poziomej płycie wykuto herb rodziny. Poza tym ciekawostką jest wygląd niektórych ogniw łańcucha, wybrakowanych jeszcze na etapie produkcji ? wyraźnie widoczne ubytki w masie. Możliwe, że braki owe spowodowane zostały zanieczyszczeniami formy odlewniczej (?).

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale