1939 r. ? Chajęcki Zygmunt [61]

Lokalizacja GPS: ?, kwatera: A-17, rząd: 8, miejsce: 3.

Najstarszy pochowek:  24-IX-1939 r., Chajęcki Zygmunt.

Materiał wykonania:  granit, lastryko, żelazo, miedź.

 

Stan obecny:  XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX

Uwagi:  XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale