1938 r. ? Zarzycki Zygmunt [87]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: C-16, rząd: 1, miejsce: 9.

Najstarszy pochowek: 22-VIII-1938 r., Zarzycki Zygmunt.

Materiał wykonania: czarny granit.

 

Stan obecny: Grób utrzymany wzorowo, na bieżąco pielęgnowany i odwiedzany. Ostatni pochówek z 2019 r. Brak jakichkolwiek uszkodzeń widocznych ?gołym okiem?.

Uwagi: brak

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale