1937 r. ? Dmoszyński Tadeusz [85]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: C-16, rząd: 2, miejsce: 1.

Najstarszy pochowek: 23-XI-1937 r., Dmoszyński Tadeusz.

Materiał wykonania: czarny granit.

 

Stan obecny: Grób utrzymany w doskonałym stanie ? mimo, iż ostatni pochówek w mogile odbył się jeszcze przed wojną.

Uwagi: Sygnatura wytwórcy znajduje się z boku, a nie jak zazwyczaj z przodu. Jako że jest to grób skrajny, gwarantuje to znacznie lepszą reklamę zakładu kamieniarskiego. Na tym przykładzie widać, że umieszczanie sygnatur wytwórców było zawsze przemyślane i dostosowane do sytuacji w terenie. W przypadku innych mogił; stojących np. tyłem do najbliższej głównej alei, sygnowania zdarzają się na ?plecach? nagrobka.

Sam grób składa się tylko z poziomej, pokrytej inskrypcjami płyty, opartej na podmurówce. Widoczna w tle płyta pionowa, wykonana z tego samego surowca, należy już do innego nagrobka.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale