1936 r. ? Weryk Aleksander [60]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: A-19, rząd: 1, miejsce: 13.

Najstarszy pochowek: 7-XI-1936 r. Weryk Aleksander

Materiał wykonania: granit, lastryko, podmurówka ceglana (otynkowana).

 

Stan obecny: Grób rzadko odwiedzany, ale dobrze utrzymany ? czysty i bez chwastów. Kilka elementów z poziomej części nagrobka,, delikatnie poprzesuwanych względem siebie. W niektórych szczelinach powstałych w wyniku przesunięć widoczne są ślady dawnych, doraźnych napraw, w postaci resztek zaprawy.

Uwagi: Na bocznym pionowym elemencie odkuto odznaczenie przyznane pochowanemu (Krzyż Walecznych ? ustanowiony w 1920 r.). Płyta lastryko późniejsza, dodana zapewne przy kolejnym z pochówków. Wydaje się wielce prawdopodobnym, że zasłoniła ona  wcześniejszą kwiatową rabatę zajmującą środek mogiły ? jak w przypadku innych tego typu grobów pochodzących z tej samej pracowni, a zachowanych po dziś dzień.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale