1936 r. ? Dobrowolski Jan [06]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera: B-22,  rząd: 1,  miejsce: 3.

Najstarszy pochowek:  31-XII-1936 r.,  Dobrowolski Jan

Materiał wykonania:  piaskowiec.

 

Stan obecny:  Grób mimo stosunkowo nowego, ostatniego pochówku (2000 r.), wygląda na średnio zadbany i nie odwiedzany. Swój w miarę przyzwoity stan zawdzięcza zapewne służbom cmentarnym. Wezgłowie grobu zapadnięte, lub obsypane ziemią z sąsiednich pochówków, tak że obmurówka ginie pod powierzchnią gruntu. Płyta pionowa ma dwa poważne pęknięcia rozwarstwiające ją na trzy części (jak kartki w książce) i jeśli nie zostanie w porę zabezpieczona, to mróz wraz z wodą zrobią swoje i nagrobek rozsypie się na trzy części. Taki stan rzeczy wynika z historii powstawania samego kamienia. Otóż tworzył się on jako skała osadowa na dnie zbiornika, ze scalających się z czasem poziomych warstw sedymentującego latami, z różną intensywnością pisku. Stąd widoczne są wyraźnie warstwy, po granicach których dochodzi dziś do spękań. Obecnie, poziome dawniej warstwy, stoją w pionie, bo tak ustawiono płytę. Sprzyja to migracji wody w głąb skały i znacznie przyspiesza jej erozję.

Uwagi:  Wygląda na to, że od momentu pierwszego pochówku (1936 r.) do chwili obecnej, przy grobie nie były prowadzone żadne prace.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale