1934 r. ? Szczesnowski Stanisław [79]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: A-36, rząd: 6, miejsce: 22.

Najstarszy pochowek: 23-II-1934 r. Szczesnowski Stanisław.

Materiał wykonania: piaskowiec, lastryko, żelazo.

 

Stan obecny: Nagrobek należycie utrzymany. Kompletne łańcuchy. Prawy przedni słupek był złamany. Obecnie naprawiony. Słupki u wezgłowia były dolepiane zaprawą do pionowej płyty (doraźna naprawa). Dolna inskrypcja na pionowej płycie zerodowana.

Uwagi: Nagrobek zadbany, używany do chwili obecnej ? ostatni pochówek z 2015 r. Na pionowym, górnym ramieniu krzyża drugowojenna postrzelina (?)

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale