1934 r. ? Romer Jan [26]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: A-10, rząd: 6, miejsce: 1/2.

Najstarszy pochowek: 5-III-1934 r. Romer Jan

Materiał wykonania: granit.

 

Stan obecny: Grób rzadko odwiedzany, ale nie zaniedbany. Sprzątany raczej sporadycznie (?) ? ostatni pochówek z 1978 r. Stan całości dobry ? uszkodzeń brak.

Uwagi: brak

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale