1933 r. ? Dąbrowska Maryla [52]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: B-17, rząd: 6, miejsce: 13.

Najstarszy pochowek: 19-IV-1933 r. ? Dąbrowska Maryla

Materiał wykonania: piaskowiec, duraluminium.

 

Stan obecny: Grób odwiedzany rzadko, lub wcale. Wydaje się, że w miarę przyzwoity stan (min. wykoszone chwasty i samosiejki) zawdzięczamy tylko służbom cmentarnym. Pierwotnie mogiła posiadała dwa boczne łańcuchy. Prawego brak, a lewy trzyma się tylko na jednym uchwycie – przy pomniku z krzyżem. Dookólna podmurówka nieco zapadnięta.

Mimo, iż pochówek pochodzi z 1933 r., to nagrobek swym stylem wydaje się nawiązywać raczej do czasów sprzed I Wojny Światowej. Sam krzyż natomiast jest zbyt prosty w swej formie w stosunku do dolnej części pomnika, co może wskazywać na to, że dostawiono go nieco później. Może być też zgoła inaczej: to sam nagrobek (w postaci otwartej księgi), wykuto daleko wcześniej – niejako ?na zapas?, wiele lat przed ustawieniem na mogile. Dlatego pomnik ma nieco archaiczny charakter względem krzyża. Krzyż natomiast, jako element brakujący mógł powstać w roku pogrzebu. Całość połączono i ustawiono jako jeden pomnik nagrobny, ewidentnie składający się z dwóch stylowo różnych części.

Uwagi: Zastanawiająca jest bliskość czasowa śmierci czterdziestoczteroletniego ojca i ośmioletniej córki, których daty odejście dzielą niecałe dwa miesiąc. Być może to przypadkowa zbieżność, a być może śmieć ojca była wynikiem śmierci córki?

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale