1932 r. ? Wierciński Wincenty [77]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: A-36, rząd: 5, miejsce: 15.

Najstarszy pochowek: 19-XI-1932 r., Wierciński Wincenty.

Materiał wykonania: piaskowiec, żelazo.

 

Stan obecny: Grób zdewastowany i zaniedbany. Pozioma płyta z nazwiskami ? poszczerbiona i pęknięta na dwie części. Pierwotnie, ogrodzenie stanowiły cztery słupki połączone metalową rurą. Obecnie brak wszystkich czterech rurek, a ze słupków tylko jeden zachował się w całości, dwa pozostałe we fragmentach, czwartego ? brak. Grób wygląda na opuszczony i zapewne w niedługim czasie zostanie zlikwidowany.

 

Uwagi: Grób stanowi znakomity przykład wtórnego wykorzystania kamieniarki tak charakterystycznego dla bezpośrednio powojennych czasów ?gospodarki wiecznych niedoborów?.

O tym, że ogrodzenie zostało tu skądś przeniesione może świadczyć fakt, iż reklama zakładu kamieniarskiego została celowo ustawiona tak, by być niewidoczną. Zapewne nowy właściciel ogrodzenia (grobu), nie mając z tego tytułu żadnych profitów postanowił nie eksponować sygnatury jakiegoś zakładu kamieniarskiego, z którym najprawdopodobniej nic go nie wiązało.

Także zasadnicza część mogiły ? pozioma płyta, nie wygląda jakby od zawsze była przeznaczona do prezentacji w pozycji poziomej. Świadczą o tym chociażby, umieszczone po bokach ozdoby (zawiajsy) w jej dolnej partii, sugerujące raczej pionową ekspozycję. Być może spodnia, niewidoczna obecnie cześć skrywa jakąś niespodziankę w postaci innej, starszej inskrypcji, czy dawno zapomnianych motywów zdobniczych.

Grób istniejący od 1932 r., został zapewne ostatecznie wykończony po dwóch powojennych pochówkach z drugiej połowy lat 40. Stąd taki, a nie inny sposób pozyskiwania surowca do urządzenia mogiły.

Wierciński Wincenty ? pierwszy z pochowanych w tym grobie jest wyszczególniony na stronie miejskiej dotyczącej cmentarzy komunalnych [http://mapa.um.warszawa.pl] tylko z imienia i nazwiska – bez daty pochówku.

Na drugim zdjęciu wskazano strzałką słupek, gdzie (od tyłu) znajduje się sygnatura kamieniarza, niemożliwa do sfotografowania w szerszej perspektywie.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale