1932 r. ? Piotrowski Cezary [39]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: A-5, rząd: 5, miejsce: 30

Najstarszy pochowek: 8-I-1936 r. Maccosini Emanuel

Materiał wykonania: piaskowiec.

 

Stan obecny: Grób jeśli w ogóle jest odwiedzany, to sporadycznie. Brak współczesnych pochówków. Poszczególne elementy są ze sobą dobrze zespojone, jednak partia pionowa (płyta i krzyż) jest znacznie przechylona. Poza tym płyta w części pokrytej inskrypcjami jest nieco zwietrzała/zerodowana. Brak też obu bocznych łańcuchów, po których zostały trzy sztuki zdekompletowanych aluminiowych uchwytów. Świadczyć to może o tym, że same łańcuchy, też były aluminiowe. Z tyłu na krzyżu drugowojenna postrzelina.

Uwagi: Na stronie miejskiej [www. http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/] prezentującej cmentarze komunalne, nazwisko pochowanego zostało źle zapisane. Na grobie mamy: ?Maccosini?, a w internecie: ?Makussyni?. Skala pomyłki jest tak duża, że nasuwa się pytanie: kiedy popełniono błąd? W zaistniałej sytuacji wydaje się, że nie jest to niedbalstwo czasów obecnych, zaistniałe np.: przy wprowadzaniu danych. Raczej jest to pomyłka ?z epoki?, popełniona przez niefrasobliwego pracownika cmentarnej kancelarii notującego ?ze słuchu? kolejnych zmarłych. Przemawia z tym fonetyczny zapis obco brzmiącego nazwiska. Jeśli tak, to zapewne wszystkie inne pomyłki wychwycone przy okazji kwerendy w terenie też pochodzą z czasów pochowków, czyli jeszcze sprzed ostatniej wojny.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale