1932 r. ? Lech-Getter Eugeniusz [24]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera: A-16, rząd: 5, miejsce: 2.

Najstarszy pochowek:  24-VI-1932 r., Lech-Getter Eugeniusz.

Materiał wykonania:  żelazo, piaskowiec, granit, czarny granit.

 

Stan obecny:  Grób w doskonałym stanie technicznym. Zadbany i odwiedzany. Ostatni pochówek dopiero nastąpi ? żyjąca osoba już ma wykute napisy (brak jedynie daty śmierci).

Uwagi:  Sygnatura została dobrze i głęboko odkuta, jednak faktura/deseń materiału powoduje, iż jest ona dość słabo widoczna.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale