1932 r. ? Lange Marian [37]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera: B-20, rząd: 7, miejsce: 16.

Najstarszy pochowek:  13-I-1929 r., Kocko Edward.

Materiał wykonania:  piaskowiec, żelazo.

Stan obecny:  xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Uwagi: xxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale