1929 r. ? Wardejn Wacław [07]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera: B-20,  rząd: 8,  miejsce: 1.

Najstarszy pochowek:  2-VII-1929 r.,  Wardejn Wacław

Materiał wykonania:  piaskowiec, czarny granit.

 

Stan obecny:  Grób zadbany i odwiedzany, ale zapewne niezbyt często, gdyż najmłodszy pochówek pochodzi jeszcze z 1971 r. Stan techniczny należyty ? prócz drobnych uszczerbień (min. okrągła donica), brak jakichkolwiek większych uszkodzeń. Widać ślady dawnych, doraźnych napraw, w postaci cementowych wypełnień, np. pomiędzy podłużną donicą, a resztą grobu.

Uwagi:  Warta podkreślenia jest oryginalna forma samego nagrobka, który został usytuowany jako kwatera narożna. Związku z czym zaprojektowano go tak, aby był dobrze widoczny i czytelny z dwóch stron. To zapewne było z kolei przyczyną umieszczenia aż dwóch sygnatur zakładu kamieniarskiego (rzecz dość nietypowa) ? eksponowanych na oba przylegające do grobu ciągi piesze.

?Jako, że jeden z pochowanych zginał śmiercią lotnika, na płycie pojawił się rysunek pikującego w dół, dwupłatowego samolotu.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale