1929 r. ? Kocko Edward [11]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera: B-20, rząd: 7, miejsce: 16.

Najstarszy pochowek:  13-I-1929 r., Kocko Edward.

Materiał wykonania:  piaskowiec, żelazo.

Stan obecny:  Piaskowiec w kilku miejscach zwietrzały (niewielkie ubytki) min. lewa kolumienka nad płytą główną. Tablica z nazwiskiem ma duże ubytki ? w niedługim czasie niektóre informacje ulegną całkowitemu zatarciu/zwietrzeniu. Boczne łańcuchy są, przedniego brak. Grób zarośnięty, zaniedbany.

Uwagi:  Grób wymaga renowacji tablicy z nazwiskiem, która już dziś (2021 r.) nie jest do końca czytelna. Na oficjalnej stronie miejskiej : [http://mapa.um.warszawa.pl/], w zakładce cmentarze, jest błąd. Przekręcono nazwisko i datę śmierci. Nazwisko to: ?Kocko?, a nie ?Kocka?. Data śmierci to: 13-I-1929 r., a nie 1-I-1920 r.

Na uwagę zasługuje realistyczna rzeźba oręża (nawiązanie do panoplium) zlokalizowana na płycie poziomej.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale