1928 r. ? Wronowski Alfred [12]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: B-20, rząd: 5, miejsce: 4.

Najstarszy pochowek: 2-IX-1928 r. ? Wronowski Alfred

Materiał wykonania: marmur, piaskowiec, lastryko, żelazo.

 

Stan obecny: Grób zadbany i należycie utrzymany. Odwiedzany. Są oba boczne łańcuchy. Grób ?odnowiony? w sposób amatorski, poprzez pociągniecie olejną, czarną farbą, rowków liter i rzeźbionego pod posągiem panoplium.

Uwagi: Mimo iż na stronie http://mapa.um.warszawa.pl gdzie zamieszczono dane zaczerpnięte z akt cmentarnej kancelarii, widnieje się nazwisko pochowanego: Woronowskiego Alfreda, to nie znajduje się ono poprzez wyszukiwarkę.

W grobie są późniejsze pochówki (najmłodszy z 1992 r.), przy okazji których dodawano kolejne elementy jak choćby płyta lastryko.

Jako twórcę wymieniamy tu A. Rossika. Warto zaznaczyć, że był on najprawdopodobniej nie tyle przedsiębiorcą (kamieniarzem), co artystą wykonującym samą tylko statuę wieńczącą wezgłowie mogiły. Świadczyć może o tym choćby forma samego napisu i umieszczenie go bezpośrednio na samej rzeźbie i to z boku, a nie jak bywało w zwyczaju zakładów kamieniarskich, w najbardziej eksponowanym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie najbliższej alejki, a więc zazwyczaj w nogach pochowanego.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale