1928 r. ? Kotwica Józef [23]

Lokalizacja:  GPS: ?, kwatera:  A-16, rząd:  6, miejsce:  6.

Najstarszy pochowek:  29-VII-1928 r., Kotwica Józef.

Materiał wykonania:  żelazo, czerwony granit.

 

Stan obecny:  Grób wykonano z dobrego i trwałego materiału, dlatego wygląda na mało zniszczony. Należy jednak zauważyć, że szereg elementów jest porozczepianych i poprzesuwanych względem siebie. Dotyczy to przede wszystkim bloków otaczających rabatkę (zachwaszczoną), czy słupków w nogach mogiły. Z bocznych łańcuchów zostały jedynie fragmenty: z prawego trzy oka, a z lewego tylko jedno. Wydaje się, że grób nie jest odwiedzany, a swój należyty stan zawdzięcza porządkowym służbom cmentarnym.

Uwagi:  Ciekawą formę przyjęły mocowania łańcuchów bocznych. Mocowania owe powstały z przecięcia na cztery części sporego, granitowego otoczaka. Dwie z powstałych w ten sposób ćwiartek ustawiono na omawianym tu grobie w roli narożnych słupków.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale