1920 r. ? Grodzki Julian [35]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: A-13, rząd: 8, miejsce: 4.

Najstarszy pochowek: 18-VII-1920 r., Grodzki Julian.

Materiał wykonania: żelazo (obecnie brak), piaskowiec.

 

Stan obecny: Grób czysty i zadbany, najprawdopodobniej przez porządkowe służby cmentarne. Poza tym całość uszkodzona w wielu miejscach. Słupki otaczające mogiłę stoją, ale są bardzo poszczerbione i poobtłukiwane. Brak wszystkich czterech stalowych balustrad otaczających miejsce spoczynku. Pionowa płyta ma utrącony krzyż, po którym pozostał jedynie stalowy trzpień. Fotografia na porcelance wymyta i spłowiała ? całkowicie nieczytelna.

Uwagi: Sygnatura zakładu kamieniarskiego została zapisana w nietypowy, skośny sposób. W wyszukiwarce na miejskiej stronie www: http://mapa.um.warszawa.pl/ jest błąd w dacie śmierci. Na grobie napisano, że miało to miejsce 19 lipca, a na stronie cmentarza czytamy, że 19 października.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale