1920 r. ? Dmowski Tadeusz [34]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: A-13, rząd: 1, miejsce: 2.

Najstarszy pochowek: 3-IX-1920 r., Dmowski Tadeusz.

Materiał wykonania: żelazo, piaskowiec.

 

Stan obecny: Grób zadbany i należycie utrzymany, zapewne dlatego, że stoi w kwaterze poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r. Zdecydowana większość pochówków ma tu zunifikowaną formę, tak popularną na wojskowych nekropoliach. Tylko nieliczne z mogił prezentują indywidualny styl ? ta należy właśnie do owej grupy. Jej forma wynika zapewne z faktu, iż cześć rodzin natychmiast po pogrzebie wystawiła swym bliskim solidne kamienne nagrobki, których nie wypadało usuwać w trakcie urządzania całej kwatery.

Do naszych czasów zachowały się wszystkie łańcuchy (pięć sztuk). Orzeł ponad pionową częścią, jest albo rekonstrukcją, albo w ogóle został dostawiony w późniejszym okresie, o czym świadczyć może zupełnie inny materiał w jakim go wykonano.

Uwagi: Jedynym akcentem nawiązującym do pozostałych, żołnierskich mogił jest tabliczka z personaliami pochowanego zawieszona na lewym słupku w nogach grobu.

W wyszukiwarce na miejskiej stronie www: http://mapa.um.warszawa.pl/ jest błąd w nazwisku, dlatego nie można grobu odnaleźć. Zamiast Dmowski wpisano Domowski.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale