1915 r. ? Akimowicz-Szewczenko Teodozy [82]

Lokalizacja: GPS: ?, kwatera: C-35, rząd: 9, miejsce: 10.

Najstarszy pochowek: 7-I-1915 r., Akimowicz-Szewczenko Teodozy

Materiał wykonania: piaskowiec.

 

Stan obecny: Grób należycie utrzymany i zadbany.

Uwagi: Zachowana w dobrym stanie płyta jest obecnie częścią mini lapidarium, na które składają się trzy elementy: dwa stare nagrobki z carskich czasów i nieco późniejszy, pamiątkowy obelisk. Całość ustawiono na małym kopcu, pod którym pogrzebano szczątki odnalezione przy reorganizacji nekropoli, jaka miała miejsce po I wojnie światowej, gdy cmentarz przeszedł w polskie ręce. Wówczas to zlikwidowano większość starych wojskowych pochówków (głównie rosyjskich). To, co przy okazji znaleziono, pogrzebano w omawianej tu, wspólnej mogile.

Niestety po tablicy umieszczonej pierwotnie na obelisku, do dziś pozostał jedynie ślad. Oprócz tego całość założenia jest dobrze zachowana.

Ze zdjęć archiwalnych dowiadujemy się, że zdecydowana większość mogił na tym cmentarzu miała postać ziemnego kopczyka z drewnianym krzyżem. Grobów o kamiennej oprawie było naprawdę niewiele. Jeśli dołożymy do tego ewentualne zniszczenia przy ich usuwaniu, to może się okazać, że w należytym stanie przetrwały tylko te dwa ? stąd być może decyzja o ich wyeksponowaniu.

Należy też dodać, że dużym prawdopodobieństwem cześć starych pomników nagrobnych wykorzystywano ponownie. Takie podejrzenia są na przykład w stosunku do grobu n-er 46, z pracowni Kozińskiego. Potwierdzać by to mógł sam styl nagrobka, oraz niedopasowanie go do zbyt dużego krzyża i do całej poziomej części grobu. Kolejną przesłanką przemawiającą za powyższą hipotezą jest wybitnie nieudolnie wprawiona, wtórna tablica z nazwiskiem.

Poza tym cześć pionowa sprawia wrażenie jakby była zapadnięta. Może to wynikać stąd, iż przy usuwaniu owego nagrobka z pierwotnego miejsca posadowienia, po prostu złamano go przy podstawie, stąd po ustawieniu na nowym grobie pojawił się efekt nadmiernego wkopania w ziemię.

Wszystkie powyższe poszlaki wskazują na to, iż mógł by to być kolejny (trzeci !), nieznany dotychczas carski nagrobek z niniejszego cmentarza.

Fotografie Ogólne

Sygnatura

Wymiary i Detale