Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy – słowniczek pojęć

  • Webinaria ? spotkania kandydatów na Lokalnych Koordynatorów, realizowane w formie on-line, zapoznające z tematem (zakresem projektu) prezentowanym na żywo przez  eksperta.

 

  • Lokalni Koordynatorzy – osoby fizyczne (ok. 100 os.), przedstawiciele lokalnych: placówek oświatowych, samorządu gminnego, organizacji pozarządowych, instytucji, firm, i in, którzy uczestnicząc w pierwszym etapie zadania (rekrutacja, szkolenia szczebla centralnego (webinaria), zadeklarują wolę udziału w dalszej części zadania, tj. zorganizują w swoich miejscowościach/gminach szkolenia dla potencjalnych wolontariuszy; wraz z nimi przeprowadzą proces inwentaryzacji historycznych miejsc pamięci; podejmą się koordynacji tych działań na wskazanym przez siebie terenie.
  • Wolontariusze ? osoby fizyczne (ok. 500 os.), które pozyskane i przeszkolone przez Lokalnego Koordynatora w szkoleniu szczebla regionalnego, we współpracy z nim przeprowadzą proces inwentaryzacji lokalnych historycznych miejsc pamięci.

 

  • Szkolenia szczebla regionalnego ? przeprowadzane przez Lokalnych Koordynatorów w dowolnej formie (spotkania online, szkolenia stacjonarne) szkolenia, mające na celu przygotowanie wolontariuszy do przeprowadzenia procesu inwentaryzacji lokalnych historycznych miejsc pamięci

 

  • Inwentaryzacja historycznych miejsc pamięci ?  prowadzony przez wolontariuszy i nadzorowany przez Lokalnych Koordynatorów proces umieszczania obiektów w internetowym katalogu historycznych miejsc pamięci, z wykorzystaniem powstałej bazy danych.