Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy – FAQ

FAQ  związane z udziałem w Projekcie

Część techniczna:

  1. Czy wszystkie rekordy trzeba dodawać do bazy z urządzenia mobilnego? Czy jest możliwość wcześniejszego przygotowania fotografii/tekstów i dodania ich za pośrednictwem komputera stacjonarnego?

Istnieje możliwość dwojakiego dodawania treści do bazy:

  • za pośrednictwem urządzenia mobilnego ? w czasie rzeczywistym, będąc przy danym obiekcie
  • za pośrednictwem komputera stacjonarnego

Co do zasady, rekomendujmy wariant pierwszy z uwagi na fakt, iż tylko w taki sposób jesteśmy w stanie pozyskać precyzyjną lokalizację dodawanego obiektu. W przypadku 2-iej opcji, należy wcześniej przygotowane i przeniesione do pamięci komputera zdjęcia dodać za pomocą przycisku ?Wczytaj zdjęcie?. Teksty należy wpisać/wkleić w odpowiednie miejsca (pola) formularza. Należy przy tym pamiętać, by ręcznie, precyzyjnie wpisać lokalizację dodawanego punktu, zgodnie z treścią  instrukcji przy polu formularza ?Adres?. Zalecamy także wcześniejsze odnalezienie dodawanego miejsca na mapie (np. Mapy Google) i skopiowanie do ręcznie wypełnionego pola ?Adres? formularza cyfrowych współrzędnych geograficznych miejsca (długość/szerokość).

  1. Czy konieczne jest instalowanie aplikacji ?Zabytki regionu? na urządzeniu mobilnym?

Aplikacja umożliwia szybkie otwarcie witryny i sprawne dodanie rekordów do bazy, jednak nie ma konieczności instalowania jej na urządzeniu mobilnym. Wszystkie funkcje aplikacji dostępne są także z poziomu przeglądarki/witryny internetowej bazy.

  1. Czy muszę zakładać konto/logować się do systemu, by dodawać nowe obiekty?

Moduł logowania służy jedynie do dodawania komentarzy dla wprowadzonych uprzednio obiektów. Nie ma konieczności zakładania konta/logowania się, by dodać nowy rekord do bazy danych.

  1. Czemu służy przycisk ?Zapisz lokalnie??

Po wprowadzeniu części bądź wszystkich danych w odpowiednie pola formularza, zalecamy kliknięcie przycisku ?Zapisz lokalnie? w celu utworzenia kopii wprowadzonego materiału. Kopia zapisuje się na urządzeniu w postaci maksymalnie 4-ch plików, z czego maksymalnie 3 pliki to dodane zdjęcia (w formacie .png) a 1 plik to notatnik (w formacie .txt) z wypełnionymi poszczególnymi polami formularza. W przypadku konieczności edycji wprowadzonych treści, istnieje możliwość korekty pliku tekstowego na urządzeniu.

UWAGA: Przycisk ?Zapisz lokalnie? zapisuje kopię wprowadzonych danych jedynie na urządzeniu użytkownika; nie przesyła materiału na serwer bazy. Jeżeli wprowadzone dane są kompletne, należy w kolejnym kroku kliknąć przycisk ?Wyślij dane? w celu zapisania ich na serwerze. Jeśli zaś wprowadzone dane wymagają edycji, należy skorygować treści pliku .txt, a następnie wysłać go (wraz z uprzednio zapisanymi plikami .png (fotografiami) na adres e-mail: fio@fundacja-hereditas.pl

  1. Kliknąłem/-am przycisk ?Wyślij dane?, ale nie widzę wprowadzonych przez siebie rekordów w sekcji ?Lista obiektów?/na mapie.

Kliknięcie przycisku ?Wyślij dane? zapisuje wprowadzone do formularza treści/fotografie na serwerze bazy. By dane pojawiły się w w/w sekcji/na mapie, Pracownik Zespołu Monitorującego musi zweryfikować ich poprawność. Jeżeli dane są prawidłowe, zatwierdza je i upublicznia dla pozostałych użytkowników serwisu.

    6. Czy obowiązują limity rozmiarów (wagi) dodawanych zdjęć? 

Baza nie posiada ograniczeń co do wielkości przyjmowanych plików zdjęciowych, natomiast bardzo często Państwa skrzynki mailowe posiadają ustalone przez operatora limity rozmiarów wiadomości. By uniknąć sytuacji, w której dodany obiekt nie zostanie zapisany w bazie danych, należy ograniczyć łączny rozmiar zdjęć do wagi maksymalnej 25 Mb. Tym samym, prosimy o przesyłanie/robienie mniejszych zdjęć lub ich zmniejszanie przed wysłaniem na serwer. 

Część merytoryczna:

1. Współpracujący ze mną wolontariusze chcieliby otrzymać pisemne potwierdzenie udziału w Projekcie. Co powinienem/-nam zrobić? 

Jeśli Państwa wolontariusze chcą otrzymać potwierdzenie udziału w procesie inwentaryzacji upamiętnionych miejsc historycznych, prosimy – po zakończeniu Państwa działań i wypełnieniu formularza sprawozdawczego – o mailowe (fio@fundacja-hereditas.pl) przesłanie listy współpracujących z Państwem wolontariuszy (nazwiska i imiona) wraz z adresem korespondencyjnym, pod który należy przesłać dokumenty. Stosowne certyfikaty zostaną wystawione i przesłane na wskazany adres pocztowy.