STUDEO ET CONSERVO 2019

PROGRAM

– warsztaty w tematycznych w pracowniach konserwatorskich (lipiec-wrzesień; 4 warsztaty x 4 godz.) – warsztaty w zlokalizowanych na terenie Warszawy pracowniach konserwatorskich, z którymi współpracuje Fundacja Hereditas, m.in.  sztukaterii, drewna, kamienia i in.; w ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w prostych czynnościach konserwatorskich, jak odlewy sztukatorskie, wykonywanie detali architektonicznych, ciagnięcie gzymsów etc., podstawowe prace przy drewnianych meblach etc.; w trakcie warsztatów odbiorcy będą mieli okazję poznać ?od podszewki? pracę konserwatora zabytków oraz zapoznać się z najnowszymi technikami i technologiami konserwatorskimi.

– warsztaty terenowe (lipiec-wrzesień; 5 warsztatów x 4 godz.) – warsztaty umożliwiające odbiorcom bezpośredni świadomy kontakt z zabytkową substancją, prowadzone na terenie zlokalizowanych w Warszawie, w tym na poddawanej obecnie intensywnej rewitalizacji Pradze, obiektów zabytkowych, w których zakończyły się, trwają bądź niebawem rozpoczną się prace konserwatorskie i rewitalizacyjne; docelowy wybór miejsc warsztatów uzależniony będzie od aktualnie realizowanych w Warszawie prac konserwatorskich – w poprzednich edycjach projektu były to m.in. różne kamienice Warszawy prawo- i lewobrzeżnej, fabryka Norblina, Arkady Kubickiego, Pałac pod Blachą, Hotel Saski, wykopaliska archeologiczne na terenie ruin Pałacu Saskiego, cmentarze żydowski i ewangelicko-augsburski; uczestnicy tych warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się z zasadami rysunku inwentaryzacyjnego, fotografii dokumentacyjnej, identyfikowaniem, fotografowaniem i opisywaniem detali architektonicznych, zasadami przygotowywania wizualizacji ICT w ramach projektów rewitalizacji wybranych obiektów etc.

– warsztaty konserwacji metalu (wrzesień-listopad; 10 warsztatów x 4 godz.) – prowadzone przez wybitnych specjalistów konserwacji metalu, Sławomira Safarzyńskiego i Władysława Wekera; jest to już druga edycja tych warsztatów – pierwsza odbyła się w 2014 r. w ramach Studeo et Conservo 2014 (finansowanie: MKiDN) i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Jest to nasza unikatowa oferta w skali Warszawy i kraju! Warsztaty kończą się uzyskaniem dyplomu.

– terenowe warsztaty objazdowe (październik) – dwa całodniowe objazdy autokarowe: “Rewitalizacja dworów i pałaców Mazowsza” oraz “Detal architektoniczny Łodzi” dla wszystkich uczestników projektu łącznie; uczestnicy odwiedzą te obiekty, w których trwają bądź zakończyły się prace konserwatorskie, obiekty, których konserwację można zaliczyć do tzw. najlepszych praktyk, a także te, których stan wymaga natychmiastowej interwencji konserwatora ? celem porównania różnych sposobów opieki nad dobrem kultury. Objazdy terenowe będą okazją do poszerzenia praktycznej wiedzy pozyskanej w trakcie warsztatów i – jak podczas wcześniejszych warsztatów – będą łączyły się z pozyskaniem różnych umiejętności, np. wykonywanie dokumentacji obiektów (zdjęcia, opisy, rysunek), fotografia dokumentacyjna, identyfikacja i inwentaryzacja detali architektonicznych etc.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ:


Grupa VARIA I

18.07 (czwartek) godz. 15.00-19.00 INAUGURACJA Warsztat konserwatorski w Łazienkach Królewskich, Piotr Grzegorz Mądrach (spotkanie w ogrodzie przed Starą Oranżerią)

20.07 (sobota) godz. 10.00-14.00 Konserwacja sztukaterii, pracownia ul. Jana Kazimierza 56A, Sławomir Nowaczyk

28.07 (niedziela) godz. 11.00-15.00 Konserwacja kamienia, cmentarz Powązkowski, Piotr Grzegorz Mądrach, spotkanie przy bramie św. Honoraty

25.08 (niedziela) godz. 10.00-18.00 Konserwacja drewna (1. i 2. cz.), stalownia praska, ul. Szwedzka 2/4, Andrzej Cichy

6.09 (piątek) godz. 16.00-19.00 Warsztat szkoleniowy w zakresie prowadzenia badań stratygraficznych, sala wykładowa Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, Piotr Grzegorz Mądrach

7.09 (sobota) godz. 10.00-18.00 (warsztat podwójny) Badania stratygraficzne praskich kamienic, Piotr Grzegorz Mądrach i Urszula Brzozowska-Drozdowicz

8.09 (niedziela) godz. 10.00-14.00 Badania stratygraficzne praskich kamienic, Piotr Grzegorz Mądrach i Urszula Brzozowska-Drozdowicz

 

Grupa VARIA II

24.08 (sobota) godz. 10.00-14.00 INAUGURACJA Warszawskie kamienice ? identyfikacja zasobu, rewitalizacja, elementy konserwacji, dokumentacja detalu architektonicznego, zalecenia konserwatorskie, Jarosław Zieliński*

31.08 (sobota) godz. 10.00-14.00 Warszawskie kamienice ? identyfikacja zasobu, rewitalizacja, elementy konserwacji, dokumentacja detalu architektonicznego, zalecenia konserwatorskie, Jarosław Zieliński*

7.09 (sobota) godz. 10.00-14.00 Warszawskie kamienice ? identyfikacja zasobu, rewitalizacja, elementy konserwacji, dokumentacja detalu architektonicznego, zalecenia konserwatorskie, Jarosław Zieliński*

14.09 (sobota) godz. 10.00-14.00 Warszawskie kamienice ? identyfikacja zasobu, rewitalizacja, elementy konserwacji, dokumentacja detalu architektonicznego, zalecenia konserwatorskie, Jarosław Zieliński*

21.09 (sobota) godz. 10.00-14.00 Warszawskie kamienice ? identyfikacja zasobu, rewitalizacja, elementy konserwacji, dokumentacja detalu architektonicznego, zalecenia konserwatorskie, Jarosław Zieliński*

27.09 (piątek) godz. 16.00-20.00 Warsztat szkoleniowy w zakresie prowadzenia badań stratygraficznych, sala wykładowa Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, Piotr Grzegorz Mądrach

28.09 (sobota) godz. 10.00-18.00 (warsztat podwójny) Badania stratygraficzne praskich kamienic, Piotr Grzegorz Mądrach i Urszula Brzozowska-Drozdowicz

5.10 (sobota) godz. 10.00-18.00 (warsztat podwójny) Badania stratygraficzne praskich kamienic, Piotr Grzegorz Mądrach i Urszula Brzozowska-Drozdowicz

* UWAGA: docelowe miejsca warsztatów terenowych dla grupy VARIA II pn. Warszawskie kamienice ? identyfikacja zasobu, rewitalizacja, elementy konserwacji, dokumentacja detalu architektonicznego, zalecenia konserwatorskie będą podawane przez prowadzącego na bieżąco, przed każdymi zajęciami.

 

GRUPY VARIA I, VARIA II i METAL (październik 2019) -2 terenowe warsztaty objazdowe:

– Detal architektoniczny Łodzi – 26 października

– Dwory i pałace Mazowsza – 16 listopada

 

WARSZTATY KONSERWACJI METALU

8-9 listopada (piątek-sobota): konserwacja żelaza (piątek godz. 16-20: teoria w Hereditas, Marszałkowska 58 lok.24; sobota godz. 9-17: praktyka, stalownia praska, ul. Szwedzka 2/4)

15 listopada (piątek): konserwacja żelaza cd. (godz. 16-20: teoria w Hereditas, Marszałkowska 58 lok. 24)

22 listopada (piątek): konserwacja cynku (godz. 16-20: teoria+praktyka, stalownia praska, ul. Szwedzka 2/4)

29-30 listopada: konserwacja cynku + konserwacja miedzi (piątek godz. 16-20: Hereditas, Marszałkowska 58 lok. 24; sobota godz. 10-18: Hereditas, Marszałkowska 58 lok. 24)

6 grudnia (piątek): chemia w konserwacji metali (godz. 16-20, Wydz. Technologii Chemicznej, Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75)

7 grudnia (sobota): egzamin i wręczenie dyplomów ukończenia warsztatów (godz. 10-14, siedziba Hereditas, Marszałkowska 58 lok. 24)