STUDEO ET CONSERVO 2019

LAPIDARIUM DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Detal architektoniczny (balkony, stolarka, sztukaterie, polichromie, posadzki etc.) to najbardziej nietrwały i ulotny element substancji obiektu, często tracony lub nieodpowiednio przekształcany w trakcie remontów i rewitalizacji. Uczestnicy projektu Studeo et Conservo 2019 (XII edycja) dokumentowali w ramach warsztatów terenowych detal obiektów z lat ok. 1860-1939 z terenu warszawskiej Pragi ? cennego kulturowo obszaru, którego zabudowa w znacznym stopniu ocalała po wojnie (kamienice, obiekty użyteczności publicznej, obiekty postindustrialne, zabytki na styku tradycji polskiej, rosyjskiej, żydowskiej). Stan tego dziedzictwa wskazuje na konieczność intensywnych działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych, a rewitalizacja Pragi należy do zadań określonych jako priorytetowe przez władze Warszawy. Wiele obiektów adaptuje się do nowych funkcji, co wiąże się ze zmianami w tkance zabytkowej. Ważne jest zatem udokumentowanie istniejącego stanu obiektów i ewentualne określenie wytycznych konserwatorskich ? jako działania prewencyjne dla możliwie pełnego utrzymania oryginalnej tkanki, w tym detalu architektonicznego, który częstokroć stanowi podstawę oceny wartości substancji obiektu, a także określenia jego tożsamości, w tym czasu powstania i twórcy.

Na zakończenie cyklu warsztatów w ramach projektu Studeo et Conservo 2019 (XII edycja) uczestnicy zaproponowali utworzenie wirtualnego Lapidarium Detali Architektonicznych, które stanowi bazę detali zadokumentowanych podczas projektu. Do Lapidarium trafiły zdjęcia i opisy detali architektonicznych wykonane przez uczestników projektu w trakcie warsztatów terenowych w miesiącach sierpień – październik 2019. Wykonanie i wybór zdjęć oraz przygotowanie opisów architektury, stanu zachowania i dobór detali architektonicznych poszczególnych obiektów to w pełni autorska praca uczestników projektu Studeo et Conservo 2019 (XII edycja). Jest to ich aktywny wkład w działania na rzecz zabytków i rewitalizacji Pragi. Wirtualne Lapidarium Detali Architektonicznych planujemy rozbudowywać w kolejnych latach o następne obiekty z terenu Pragi i Warszawy.