Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi / Discovering the Episodes in the Past of the Warsaw District of Praga

?Odkrywanie kart historii warszawskiej Pragi? to pomysł, który narodził się w trakcie realizowania projektu ?Losy warszawskiej Pragi w latach nazizmu i stalinizmu?,  zbierania materiałów archiwalnych, rozmów z mieszkańcami osobami zainteresowanymi tematyką, to również potrzeba odkrywania nowych faktów dotąd jeszcze nie znanych z historii lokalnej, która jest elementem historii Polski, a także stanowi historię w sensie globalnym.  Głównym inicjatorem całego przedsięwzięcia był  Hubert Kossowski – dokumentalista i popularyzator najnowszej historii Pragi, działacz niepodległościowy, autor wielu publikacji i filmów dokumentalnych dotyczących powstania warszawskiego , badacz kazamat NKWD i UB rozlokowanych na terenie warszawskiej Pragi.
Wspólnie z m. st. Warszawa Dzielnicą Pragą Północ rozpoczęły się rozmowy na temat kontynuacji przedsięwzięcia ukazania nowych faktów, dotychczas nieznanych z historii powojennej. Powstały pomysły na opisanie tych miejsc, udokumentowanie relacji świadków, zebranie dotychczasowych materiałów i wydanie w postaci publikacji, filmu.
Celem tych działań jest przede wszystkim  upamiętnienie zlokalizowanych na warszawskiej Pradze miejsc eksterminacji i prześladowań ludności dokonywanych przez nazistów i reżim stalinowski oraz upowszechnienie wiedzy na temat tych tragicznych wydarzeń. Wyniki projektu przyczynią się do upowszechnienia wiedzy na temat przeszłości i historii jaka miała miejsce w latach 1939 – 1945 na terenie warszawskiej Pragi, upamiętnieniem miejsc kaźni  oraz element edukacyjno ? historyczny upowszechniany wśród mieszkańców Warszawy i turystów z Polski oraz Europy. Upowszechniany przez medium, którym jest obecnie internet.
Całe przedsięwzięcie zostało sfinansowanie dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Program Europa dla Obywateli, działanie IV Aktywna pamięć.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt był realizowany w 2014 r.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Partner projektu
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga- Północ

       

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego w którym wykorzystane  zostały relacje świadków represjonowanych i przetrzymywanych po wojnie w praskich piwnicach.

Kiedy chwyciłem pistolet, zasłaniając całym ciałem  ten pistolet  zza szyi  oddałem serię strzałów  w kierunku żołnierzy NKWD, a sam padłem na ziemię. I to mnie uratowało, bo salwa z pepeszy  tego żołnierza była niecelna. Leżąc uratowałem swoje życie. Po prostu zabiłem tych dwóch żołnierzy NKWD.

When I grabbed my weapon covering it with my whole body, from behind my neck I fired a series of shots at the NKWD soldiers and myself fell to the ground. This saved me because a salvo from this soldier?s gun was not accurate. Lying on the ground just saved me. I just shot these soldiers dead.

wirtualny spacer

W ramach projektu zrealizowany został wirtualny spacery po miejscach (oraz piwnicach do którym udało nam się dotrzeć) w których  funkcjonowało NKWD i UB m. in. przy ul. 11 Listopada , ul. Strzeleckiej, ul. Środkowej.  Część miejsc została zachowana, część już nie istnieje jak choćby przy Strzeleckiej 11/12, gdzie istniały koszary funkcjonariuszy NKWD, dawne więzienie ?Toledo? więzienie ?Toledo? (róg ulic Namysłowskiej i 11 Listopada).
Wirtualny spacer dostępny jest w dwóch wersjach językowych.
Obecnie przy ulicy Strzeleckiej 8 prowadzone są działania związane z wpisaniem do rejestru zabytków zabytkowych piwnic. Więcej o tym jakie podejmowane są działania można przeczytać pod adresem: http://warszawawpigulce.pl/?p=2316.

W książce pt. ?Najazd? autor – Hubert Kossowski  prezentuje nazwiska agentów, zbrodniarzy i beneficjentów PRL. Zestawienia opiera na dokumentach źródłowych.  Publikacja pomaga naświetlić zapomniane ?fakty? z historii najnowszej, relacje i wspomnienia  świadków aresztowanych i przesłuchiwanych przez NKWD, dowódców, żołnierzy, polskich sanitariuszek.
Załączone zostały również zdjęcia napisów wyrytych przez więźniów na cegłach dawnych cel  w budynku przy ul. Strzeleckiej 8.

W celu uwidocznienia absurdalności tych działań oraz ich skutków oddaję Czytelnikom publikację, w której obnażam prawdę na podstawie zachowanych szczątków dokumentów ? meldunków, raportów, okólników i zarządzeń. Wymowa ich treści ujawnia poziom, miarę celu i stosunek do reszty społeczeństwa autorów powyższych dokumentów. Odsłaniają one kulisy działań na terenie kraju oraz ukazują realia życiowe ludności cywilnej w tych czasach.

In order to make the absurdity of these actions and their effects more visible I present readers with the publication, in which I uncover the truth on the basis of the retained remains of documentation ? notifications, reports, circular letters and regulations. The tone, in which they were written, reveals the level, aim and the attitude of the authors of the above mentioned documents towards the rest of a society. The documents disclose what was happening in the country behind the scenes or directly display the real lives of civilians at that time.

Fragment ze wstępu książki (H. Kossowski)

Śladami zbrodni na Pradze

?Śladami zbrodni na Pradze? to dwujęzyczny (wersja w j. polskim i w j. angielskim) dodatek do ?Spotkań z Zabytkami? powstał we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
W publikacji opisane zostały miejsca ? więzienia, cele będące w  dyspozycji NKWD i UB , w których przetrzymywano i torturowano polskich działaczy niepodległościowych.