Krzyże i kapliczki Mazowsza – wolontariat dla tradycji

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli ?mała architektura sakralna? zrosły się przez wieki z krajobrazem polskiej ziemi. Stawiane z określonych powodów, w specjalnych miejscach wypełniają też różne funkcje. Są znakami natury religijnej, społecznej i kulturowej. Reprezentują ogromne bogactwo form – od prostych krzyży przydrożnych po bogato zdobione ?perełki?. Są wyrazem tradycji kultury chrześcijańskiej, troski o wartości moralne i duchowe. Są także bożymi i ludowymi pomnikami, znakami pamięci, niepisaną kroniką lokalnej społeczności, śladem ?wielkiej historii? widzianej z perspektywy społeczeństwa.

Przydrożne czy podwórkowe kapliczki, krzyże i figury stanowią ważny element ulotnego dziedzictwa kulturowego Warszawy i okolic. Zbudowane często z drewna – a więc materiału nietrwałego – z roku na rok niszczeją i zmniejsza się ich liczba. Działając na polu ochrony lokalnej spuścizny Mazowsza, Fundacja Hereditas we współpracy z partnerami zamierza przeprowadzić interwencję, zmierzającą do zinwentaryzowania znajdujących się na terenie stolicy obiektów małej architektury sakralnej. Działania te mają na celu upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego, a – poprzez udostępnione produkty zadania – tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości narodowej społeczeństwa, zamieszkującego aglomerację warszawską.

W ramach zadania przewidziano:

a) włączenie wolontariuszy w proces inwentaryzacji warszawskich krzyży, kapliczek i figur
b) stworzenie internetowego katalogu – bazy warszawskich krzyży, kapliczek i figur
c) opracowanie i wydanie publikacji – katalogu wybranych warszawskich krzyży, kapliczek i figur
d) organizacja wycieczki autokarowej “Szlakiem drewnianej architektury sakralnej Mazowsza” – jako nagrody dla uczestników obozu wolontariackiego
e) organizację spotkań promujących powstałe produkty projektu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom, którzy zechcieli czynnie włączyć się proces inwentaryzacji małej architektury sakralnej Warszawy i Mazowsza. To dzięki Waszym staraniom, wsparciu i pracy, możliwym stało się utrwalenie i zachowanie od zapomnienia ulotnego, często nietrwałego lokalnego kulturowego i ludowego dziedzictwa. Zachęcając do dalszego dzielenia się lokalnymi “znakami pamięci” i umieszczania ich w powstałej w ramach zadania bazie kapliczek i krzyży Warszawy i okolic, poniżej prezentujemy produkty projektu.

baza_krzyzy_i_kapliczek