fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Akademia Aktywnego Varsavianisty

 

AKADEMIA AKTYWNEGO VARSAVIANISTY
 

Masz pomysł na zaadaptowanie zaniedbanego skweru, podwórka czy starej kamienicy?
Zapraszamy do współ‚pracy!

Zaprojektuj Warszawę taką, w jakiej chciałbyś mieszkać‡, uczyć się i spędzać czas wolny. 
Twój pomysł także się liczy! 

Zapraszamy uczniów szkół‚ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Warszawy
do opracowania własnych koncepcji rewitalizacji miasta!

W programie m.in. (od września do grudnia 2016 r.):
- spotkania z architektami i historykami sztuki
- warsztaty terenowe w przestrzeni miasta, w tym wizyty studyjne w wybranych zabytkach
- wielki konkurs na projekt nowej funkcji dla zaniedbanych obszarów i obiektów Warszawy
- warsztaty w pracowni architektonicznej dla autorów najlepszych projektów

 

Wybrane działania z najlepszych młodzieżowych projektów rewitalizacji będą zrealizowane!

 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Fundacja Hereditas, tel. 22  891 01 62,  fundacja@fundacja-hereditas.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Partner projektu:

Współrealizacja: