fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Kolej na Pragę! (kontynuacja projektu "Praga w naszych rękach!")

Kolej na Pragę!

 

  

Kilka słów o projekcie:

Celem głównym projektu jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym (partycypacji) młodzieży(ok. 450 os.) ze zdegradowanego społecznie i kulturowo obszaru warszawskiej Pragi-Północ i Targówka w zakresie prowadzonych w tych dzielnicach działań związanych z rewitalizacją lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt jest kontynuacją realizowanego w 2014 r. w ramach PO FIO projektu „Praga w naszych rękach!”.


Projekt „Kolej na Pragę!” trwający od 2015-08-01 do 2016-07-31 przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który złożą się m.in. warsztaty terenowe w obrębie zdegradowanych obszarów/obiektów dzielnicy oraz warsztaty z opracowywania projektów rewitalizacji/adaptacji zdegradowanych obszarów/opuszczonych obiektów, w efekcie których powstaną autorskie młodzieżowe projekty rewitalizacji dla zabytków Pragi, zaprezentowane podczas konsultacji społecznych w ww. trzech dzielnicach Warszawy, wydane w wersji elektronicznej na DVD oraz upowszechnione w internecie.

Adresatem projektu jest młodzież w wieku 13-18 lat z terenu dwóch warszawskich dzielnic: Pragi-Północ oraz Targówka.

   

W PROGRAMIE PROJEKTU M.IN.(LISTOPAD 2015 – CZERWIEC 2016):

1. Spotkania prelekcyjne z młodzieżą
2. Warsztaty terenowe 
3. Konkurs na opracowanie projektu rewitalizacji obiektu/obszaru zdegradowanego
4. Dyżury konsultacyjne ekspertów Hereditas
5.Warsztaty profesjonalnego dopracowania projektów rewitalizacji zdegradowanych obszarów/obiektów dla autorów najlepszych wybranych projektów
6. Warsztaty realizacji wybranych elementów najlepszych młodzieżowych projektów 
6. Wydanie najlepszych projektów na DVD oraz rozbudowa portalu praga.mobi o panel projektu „Kolej na Pragę!”

 

Partnerem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Północ i Dzielnica Targówek

 

      

 

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich