fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Fragmenty książki "Cień od Wschodu"
Losy warszawskiej Pragi w czasach nazizmu i stalinizmu

Fragmenty książki "Cień od Wschodu"

„Autor prezentuje ponad setkę nazwisk agentów, zdrajców, zbrodniarzy i beneficjentów PRL. Zestawienie swoje opiera na dokumentach źródłowych. Choć dokumentalistyka ta - z przyczyn oczywistych - nie jest pełną, pomaga naświetlić celowo przez lata „zapomniane” fakty, pozostawiając na czytelniku niecodzienne wrażenia.

Atutem publikacji są liczne relacje i niepublikowane dotąd wspomnienia świadków z końcowej fazy II wojny światowej i okresu tuż po jej zakończeniu ? osób aresztowanych i przesłuchiwanych przez NKWD, dowódców i żołnierzy, polskich sanitariuszek z powstania warszawskiego. Załączone mapy obszaru Polski wraz z terenem Kresów Wschodnich,  a nade wszystko kopie materiałów dokumentujących przywoływane w książce wydarzenia uzupełniają słowa autora i umożliwiają czytelnikowi pełną orientację w teatrze akcji.

To, co można zarzucić autorowi, to  może zbyt naturalistyczny opis drastycznych szczegółów - metod śledztwa oraz cynicznych poczynań komunistycznych decydentów. Jeśli jednak uznamy tę miarę pióra za typową dla dokumentalisty, którym Hubert Kossowski jest przede wszystkim, a jednocześnie uważać ją będziemy za swego rodzaju próbę nadrobienia straconego czasu i zaległości w pełnym i prawdziwym opisywaniu historii Polski, opartą o wieloletnią współpracę autora z Instytutem Pamięci Narodowej, wówczas książka stanie się dla nas rzetelnym i wartościowym źródłem wiedzy oraz faktów dotychczas nieznanych”.

Anna Jagodzińska,
historyk  IPN

Zobacz fragmenty książki