fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Wolskie Małe Ojczyzny. Spacerem przez historię i współczesność dzielnicy

"Wolskie Małe Ojczyzny. Spacerem przez historię i współczesność dzielnicy"

Na przestrzeni ostatnich kilku lat dzielnica Wola zaczęła zmieniać swoje oblicze z dzielnicy przemysłowej staje się nowoczesną dzielnicą. Nieodłączną częścią krajobrazu dzielnicy są liczne dawne poprzemysłowe obiekty (m. in. dawna Warszawska Fabryka Koronek S. Landaua, Warszawska Fabryka Trykotaży, d.Browar Haberbusch i Schiele, zabytkowy teren warszawskiej Gazowni, d.fabryka garbiarska Temler i Szwede, d.zespół elektrowni i zakładu naprawczego tramwajów miejskich, d. browar Herman Junga).Coraz większą uwagę zwracają na konieczność działań służących ochronie dziedzictwa postindustrialnego kraju jako cennego elementu krajobrazu kulturowego. Jednocześnie od kilku juz lat daje się zauważyć pobudzenie działań rewitalizacyjnych w obszarach warszawskich przestrzeni postindustrialnych. Strategiczne niegdyś dla polskiego przemysłu zakłady, dziś stają się istotnym elementem współczesnego krajobrazu dzielnicy, pełniąc całkiem odmienne funkcje. Nie każdy mieszkaniec stolicy uświadamia sobie liczbę niezwykle interesujących obiektów poprzemysłowych w Warszawie, często cennych zabytków architektury, oferujących niestandardowe otoczenie realizacji m.in. programów kulturalnych.

Z uwagi na szczególne zainteresowanie dzielnicą Wola i wcześniejsze doświadczenia związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego Fundacji Hereditas i Sekcji Miłośników Warszawy i Mazowsza Przewodników PTTK (będącej częścią Fundacji Hereditas) zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie spacerów popularyzujących dzielnicę.

Grupa docelowa: mieszkańcy Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Woli; ok. 30 os. podczas spaceru.

Czas trwania projektu: maj - wrzesień 2012


ZADANIE JEST REALIZOWANE DZIĘKI DOFINANSOWANIU
ZE ŚRODKÓW MIASTA ST. WARSZAWY