fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Praga wielu kultur" 2011

"Praga wielu kultur. Moje korzenie - mój świat" (IV edycja). Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w IV edycji projektu edukacyjno-kulturalnego, związanego z wielokulturowymi zabytkami i tradycjami na warszawskiej Pradze. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału młodych mieszkańców Pragi - to właśnie Wasza dzielnica będzie bohaterem naszego projektu!

W trakcie projektu odbędą się wędrówki i warsztaty terenowe podczas których każdy z uczestnicy będą mieli szansę na obcowanie z historią, sztuką i tradycja Pragi na styku wielu kultur.

Niebawem koniec roku szkolnego i długo wyczekiwane wakacje! To wspaniały czas do poznawania i przemierzania szlaków warszawskich dzielnic związanych z ciekawymi historiami i tradycjami. Tym razem zapraszamy dzieci i młodzież do międzykulturowego dialogu opartego na dziedzictwie warszawskiej Pragi. Kolejna, już IV, edycja projektu zostanie podzielona na:

  • wykłady plenerowe/wędrówki tematyczne szlakiem wielokulturowego praskiego dziedzictwa pt. "Praga trzech kultur: historia, dziedzictwo materialne, obyczaje, tradycje" - spotkania będą miały charakter popularyzatorski, odbywać się będą w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie praskich zabytków z pogranicza kultur (mykwa, kamienice, obiekty postindustrialne, dawne sklepy, detale: zachowane na murach napisy w trzech językach itp.), miejsc kultu trzech wyznań (cerkwie, żydowskie domy modlitwy, kościoły rzymsko-katolickie). Przewiduje się wstęp do najciekawszych zabytków dzielnicy (cerkiew, d. żydowski dom modlitwy zachowany na terenie ob. Muzeum Pragi itp.)
  • warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży - posłużą pogłębieniu wiedzy zdobytej w trakcie wykładów plenerowych, w ramach których najmłodsi mieszkańcy Pragi poznawać będą obecne od wieków na Pradze obyczaje, kulturę, sztukę, istnienie różnych przekonań religijnych, warsztaty przybliżą odbiorcom idee dialogu międzykulturowego w ujęciu historycznym oraz pomogą wypracować jego metody w odniesieniu do współczesności. W ramach działania uczestnicy wezmą udział w różnego rodzaju zadaniach i ćwiczeniach

Zapraszamy również do udziału w konkursie na opracowanie trasy wycieczki tematycznej związanej z wybraną kulturą na Pradze. Prace prosimy składać w wersji elektronicznej w terminie do połowy listopada. Uwaga! Dla najlepiej opracowanych prac przewidujemy nagrody. Najciekawsza praca zostanie wydana na DVD!

Projekt powstaje przy współpracy finansowej
Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni