fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne. Projekt edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" II edycja (kontynuacja projektu z roku 2008/2009)

Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z Warszawy i okolic do wzięcia udział w 10 godzinnych warsztatach z zakresu:

  • konstruowania i zarządzania projektami w sferze kultury,
  • finansowania projektów kulturalnych ze środków krajowych i unijnych,
  • marketingu przedsięwzięć kulturalnych.

Warsztaty skierowane każdorazowo do grup ok. 30 osobowych, prowadzone będą przez kierunkowo przygotowanych ekspertów. Zajęcia odbywać się będą w szkołach zgłoszonych do programu.

Terminy zajęć: październik- grudzień 2010 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.09.2010 r.

Udział w projekcie obejmuje również przeprowadzenie przedsięwzięcia oraz uczestnictwo w konkursie na temat opracowania szczegółowego budżetu dowolnego przedsięwzięcia z dziedziny kultury wraz z planem marketingowym ze szczególnym oszacowaniem kosztów. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Pomocą w doborze tematyki projektu służyć będzie na bieżąco konsultant merytoryczny, pełniący dyżury w biurze Fundacji Hereditas raz w tygodniu w trakcie trwania projektu.

Trwałą wartością realizacji projektu będą materiały edukacyjne wydane na CD w zakresie konstruowania i zarządzania projektem kulturalnym, budżetu projektu kulturalnego, źródeł finansowania, promocji i marketingu wydarzeń kulturalnych z dodatkiem metodologicznym dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, przedsiębiorczości, ale także nauki o dziedzictwie, historii sztuki.

Każdy uczestnik zajęć oraz nauczyciel- koordynator otrzyma certyfikat udziału w projekcie.
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest bezpłatne.


Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu
ze środków Narodowego Banku PolskiegoPATRONAT MEDIALNY