fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. II edycja"

Międzynarodowa konferencja naukowa
"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola".

W dniach 24-25 września 2010 r. i 21-22 października 2010 r. Fundacja Hereditas i Fundacja Otwartego Muzeum Techniki wraz z Polskim Komitetem TICCIH organizują 2. edycję międzynarodowej konferencji "Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola".

Tegoroczna konferencja prowadzona będzie w dwóch sesjach - w Warszawie (w Gazowni Warszawskiej) i we Wrocławiu (na pokładzie zabytkowego holownika parowego "Nadbor"). Uwagę sesji warszawskiej skoncentrować chcemy na problematyce interpretacji, edukacji, rewaloryzacji i wykorzystania potencjału kulturotwórczego dziedzictwa postindustrialnego w Polsce i w Europie. Połączymy ją z laboratorium obszaru postindustrialnego zapraszając uczestników i gości konferencji do wybranych obiektów poprzemysłowych Warszawy (m.in. Stacja Filtrów - Wodociągi Warszawskie, Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski, Stalownia Praska i in.).

Dyskusję kontynuować będziemy we Wrocławiu, akcentując problematykę zabytku techniki w gospodarce, polityce społecznej, kulturze. Drugiego dnia zaprosimy Państwa na obszar cywilizacyjny Gór Sowich, w kolejnych dniach (23-24 października) proponując Państwu również udział w imprezach VIII Sowiogórskiego Festiwalu Techniki.

Program konferencji: warszawskiej i dolnośląskiej

Celem spotkań będzie wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków postindustrialnych, prowadzonych na tym polu studiów i badań naukowych, przede wszystkim zaś spojrzenia na dziedzictwo przemysłowe pod kątem jego roli kulturotwórczej i wciąż niewykorzystanego potencjału społecznych pożytków tkwiących w ochronie dziedzictwa przemysłowego. Stąd konferencję kierujemy zarówno pod adresem środowisk naukowych, kulturalnych, konserwatorskich, jak i beneficjentów programów ochrony dziedzictwa przemysłowego, zapraszając do udziału w niej również przedstawicieli samorządów lokalnych wszystkich szczebli, animatorów kultury, muzealników, organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych, konserwatorskich z Polski, Rosji, Serbii i Francji (wkrótce szczegółowy program konferencji). Do udziału w konferencji w charakterze słuchaczy i dyskutantów (przewidziano panel dyskusyjny z udziałem prelegentów) zapraszamy konserwatorów, szeroko pojęte kadry kultury (animatorzy kultury, centra i domy kultury, muzealnicy, galerie, teatry itp.), organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, uczelnie artystyczne. Liczba miejsc ograniczona - prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Projekt realizowany jest przy udziale środków Narodowego Centrum Kultury. Partnerzy konferencji: Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, PGNiG i Muzeum Gazownictwa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Prezydent m. Świdnica, Burmistrzu m. Dzierżoniów, Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.


Projekt jest realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2010:
Od zabytku do przemysłu. Cały program EDD 2010 na stronie: www.edd2010.pl.Projekt realizowany jest przy udziale środków
Narodowego Centrum Kultury.Patronat Honorowy nad konferencją sprawuje
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.


ORGANIZATORZY

       

WSPÓŁPRACA

       

PATRONAT MEDIALNY