fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
"Praga wielu kultur - moje korzenie, mój świat". Wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi. III edycja projektu

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w projekcie edukacyjno - kulturalnym związanym z wielokulturowymi zabytkami i tradycjami na warszawskiej Pradze.

W trakcie projektu odbędą się wędrówki i warsztaty terenowe podczas których każdy z uczestnicy będą mieli szansę na obcowanie z historią, sztuką i tradycja Pragi na styku wielu kultur.

Niebawem koniec roku szkolnego i długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje! To wspaniały czas do poznawania i przemierzania szlaków warszawskich dzielnic związanych z ciekawymi historiami i tradycjami. Tym razem zapraszamy dzieci i młodzież do międzykulturowego dialogu opartego na dziedzictwie warszawskiej Pragi. Kolejna, bo już III edycja zostanie podzielona na:

  • wykłady plenerowe/wędrówki tematyczne szlakiem wielokulturowego praskiego dziedzictwa pt. "Praga trzech kultur: historia, dziedzictwo materialne, obyczaje, tradycje" - spotkania będą miały charakter popularyzatorski, odbywać się będą w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie praskich zabytków z pogranicza kultur (mykwa, kamienice, obiekty postindustrialne, dawne sklepy, detale: zachowane na murach napisy w trzech językach itp.), miejsc kultu trzech wyznań (cerkwie, żydowskie domy modlitwy, kościoły rzymsko-katolickie). Przewiduje się wstęp do najciekawszych zabytków dzielnicy (cerkiew, d. żydowski dom modlitwy zachowany na terenie ob. Muzeum Pragi itp.)
  • warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży - posłużą pogłębieniu wiedzy zdobytej w trakcie wykładów plenerowych, w ramach których najmłodsi mieszkańcy Pragi poznawać będą obecne od wieków na Pradze obyczaje, kulturę, sztukę, istnienie różnych przekonań religijnych, warsztaty przybliżą odbiorcom idee dialogu międzykulturowego w ujęciu historycznym oraz pomogą wypracować jego metody w odniesieniu do współczesności. W ramach działania uczestnicy wezmą udział w różnego rodzaju zadaniach i ćwiczeniach

Zapraszamy również dzieci i młodzież do udziału w konkursie.
Ogłaszamy konkurs na multimedialne opracowanie ścieżki tematycznej jednej z trzech kultur warszawskiej Pragi. Prace prosimy składać w wersji elektronicznej w terminie do połowy listopada.
Uwaga! Dla najlepiej opracowanych prac przewidujemy nagrody!

Projekt powstaje przy współpracy finansowej
Miasta Stołecznego Warszawy


PATRONAT MEDIALNY