fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Praga... jest na prawym brzegu. Odważ się ją poznać!

"Praga... jest na prawym brzegu. Odważ się ją poznać!"

Rusza projekt partnerski Stowarzyszenia Edukacja i Nauka i Fundacji Hereditas, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu jest rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego zdegradowanego obszaru warszawskiej Pragi. Istotą projektu jest zwrócenie uwagi odbiorców na potrzebę lokalnego rozwoju, budowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa, zaangażowanie odbiorców projektu w proces świadomego obcowania i opieki nad lokalnym dziedzictwem oraz integracja w imię ochrony praskich dóbr kultury. Założeniem projektu jest też zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym wybranych grup mieszkańców Pragi - dzieci i młodzież oraz bezrobotni mieszkańcy Pragi - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udział odbiorców w inicjatywach kulturalno-edukacyjnych oraz bezrobociu - poprzez podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców Pragi pozostających bez pracy.

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka oraz Fundacja Hereditas zapraszają mieszkańców Pragi do udziału w projekcie. W ramach zaplanowanych działań proponujemy:

  • dla dzieci i młodzieży - wędrówki szlakiem praskiego dziedzictwa (w każdą sobotę września i października) oraz warsztaty artystyczne, konkursy (m.in. na projekt folderu turystycznego poświęconego Pradze), współpracę przy budowie portalu praskiego internetowego (z Bazą Zabytków Pragi).
  • dla bezrobotnych - kurs na przewodnika miejskiego po Warszawie, zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień przewodnika miejskiego

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia:
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, 00-634 Warszawa, 022 357 84 94
Fundacja Hereditas, tel. 022 353 83 30, 0 500 704 704
punkt kontaktowy: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa
(przy Metrze Politechnika), od pon. do pt. 9.00-17.00


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Patronat medialny: