fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Program konferencji
"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola"

"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola"
program konferencji

4 czerwca 2009 (czwartek)

godz. 9.00-11.20

 • Rozpoczęcie. Wystąpienia wprowadzające.
 • Piotr Grzegorz Mądrach (Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki) - Restauracja artystyczna - dawniej Fabryka Wyrobów Żelaznych "Duschik i Szolce" w Warszawie;
 • Henryk Twardowski (Muzeum Techniki w Warszawie) - Wykorzystanie huty w Chlewiskach do celów Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego;
 • dr inż. Wojciech Preidl (Politechnika Śląska) - Możliwości wykorzystania obiektów tunelowych. Nieczynne tunele kolejowe jako atrakcja turystyczna i szansa aktywizacji regionu;
 • dr Andrzej Wójcik (Instytut Historii PAN, Polski Komitet TICCIH) - Kopalnia ćwiczebna Muzeum Miejskiego "Sztygarka" świadectwem górniczego dziedzictwa w Zagłębiu Dąbrowskim;
 • godz. 11.20-11.40 dyskusja

godz. 11.40-13.00

 • Artur Zbiegieni (Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków) - Adaptacje obiektów poprzemysłowych na przykładach z kraju i zagranicy;
 • dr hab. prof. nadzw. Stanisław Januszewski (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Polski Komitet TICCIH) - Fundacja Otwartego Muzeum Techniki - w poszukiwaniu aktywnych form ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego;
 • dr Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki UW), Piotr Jamski (Instytut Sztuki PAN) - Hala fabryczna - lapidarium. Salon architektonicznych elementów odrzuconych;
 • Agnieszka Lorenc-Karczewska (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi) - Łódzkie przykłady wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego na cele kulturalne;
 • godz. 13.00-14.00 dyskusja, przerwa, wernisaż wystawy fotograficznej Piotra Grzegorza Mądracha "Huta w Chlewiskach"

godz. 14.00-15.40

  Barbara Jezierska, Małgorzata Chodorowska, Michał Krasucki (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie) - Ochrona architektury postindustrialnej w działaniach Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • dr inż. Waldemar Affelt (Politechnika Gdańska) Stocznia Gdańska - rewitalizacja pamięci czy obiektu?
 • prof. Maryse Lasalle (Uniwersytet Bordeaux I) - Vapeur, vole! / Paro, leć!;
 • William Metairie, Remi Gonzales, Mathieu Mazoyer (Uniwersytet Bordeaux I) - Bordeaux - dziedzictwo czasu pary i żelaza;
 • godz. 15.40-16.00 dyskusja

godz. 16.00-17.20

 • Michał Krasucki (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie) - Katalog warszawskich obiektów poprzemysłowych - prezentacja;
 • Artur Pietraszewski (ArtNorblin) - Program rewitalizacji ArtNorblin jako przykład tworzenia spójnej przestrzeni miejskiej;
 • Stanisław Horoszko (Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie) - Zajezdnia tramwajowa jako Muzeum Techniki i Komunikacji;
 • Magdalena Gorzkowska (Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach) - Nowoczesne formy prezentacji poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego na przykładzie Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum w Starachowicach;
 • godz. 17.20-17.40 dyskusja, zakończenie obrad

5 czerwca 2009 r. (piątek) od godz. 9.00 - wizyty studyjne na terenie wybranych obiektów poprzemysłowych na terenie Warszawy (d. Fabryka Norblina, d. Warszawska Wytwórnia Wódek "Koneser", Gazownia Warszawska, inne wybrane obiekty z terenu Śródmieścia, Woli i Pragi).

Program konferencji w formacie PDF