fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Program dla osób powyżej 18 lat
Studeo et Conservo VIII edycja (2015)

I. wizyty studyjne na terenie prowadzonych lub niedawno zakończonych prac konserwatorskich / 2 spotkania x 2 godz.
 

- 5 września 2015 r. (sobota), godz. 11.00 Powązkowskie perpetuum mobile, prowadzi Piotr Grzegorz Mądrach

spotkanie przy bramie św. Honoraty cmentarza Powązkowskiego

Zobacz galerię zdjęć z wizyty studyjnej na Powązkach!

- 10 lipca 2015 r. (piątek), godz. 17.00 Ćwierć wieku rewitalizacji Pragi, prowadzi Michał Pilich

spotkanie przy cerkwi od strony placu Wileńskiego (ulicy Targowej)

Zobacz galerię zdjęć z warsztatu!

W programie m.in. przekształcenia placu Wileńskiego, remont kamienicy przy ul. Wileńskiej 1, remont gmachów kolejowych przy ul. Targowej 74, przykłady prób rewitalizacji z lat 90. XX w. (ul. Targowa 69 i 71, hotel Hetman ul. Kłopotowskiego 36, kamienica ul. Floriańska 8), ulice: Okrzei i Krowia, rewitalizacja i rekonstrukcja wieży XIX-wiecznych zabudowań straży pożarnej przy ul. Marcinkowskiego 2, Muzeum Pragi (wstęp na dziedziniec), ulica Ząbkowska (kamienice, d. WWW „Koneser”).

Udział otwarty – zapraszamy!

 

II. warsztaty konserwacji drewna i metalu (2 spotkania x 4 godz.)

4-5 lipca 2015 r. (sobota-niedziela)

Zobacz galerię zdjęć z warsztatów!

Program:

Konserwacja drewna:

Część teoretyczna

 1. Przegląd literatury z zakresu konserwacji mebli
 2. Terminologia (konserwacja, restauracja, renowacja...)
 3. Zabytkoznawcza analiza wartościująca w zastosowaniu do mebli zabytkowych
 4. Dokumentacja konserwatorska
 5. Analiza konstrukcji, materiałów, rodzaju dekoracji warstw przypowierzchniowych. Stan zachowania
 6. Cel konserwacji i restauracji. Program konserwatorski

Część praktyczna

 1. Dezynfekcja i dezynsekcja
 2. Demontaż konstrukcji
 3. Usuwanie przemalowań (metoda termiczna, chemiczna, mechaniczna)
 4. Wzmacnianie strukturalne drewna
 5. Zdejmowanie forniru
 6. Uzupełnianie ubytków forniru, drewna i in. materiałów
 7. Uzupełnianie ubytków intarsji (rodzaje intarsji i techniki ich wykonania). Wykonywanie intarsji maszynowej
 8. Uzupełnianie ubytków kitami
 9. Politurowanie

Warsztaty poprowadzi Andrzej Cichy - konserwator, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: Ochrona Dóbr Kultury, spec. konserwatorstwo). Pracował w PP PKZ w Warszawie (m.in. PKDS-zdobnictwo). Od 2004 roku jest pracownikiem naukowo-technicznym w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna WTD SGGW w Warszawie. Prowadził ćwiczenia z Dokumentacji konserwatorskiej i kosztorysowania prac (dla obiektów ruchomych), współprowadzi ćwiczenia do przedmiotu Historia konstrukcji drewnianych i stolarki architektonicznej. Publikacje w „Annals of Warsaw Agricultural University", "Ochrona Zabytków".

 

Konserwacja metalu:

Wykład wprowadzający (4 godz.):

 1. Wprowadzenie do konserwacji. Podstawowe zagadnienia konserwacji metali. Przedstawienie podstawowych problemów i celu działań w zakresie konserwacji metali. Przykłady metod badań zabytków (zdjęcia rentgenowskie, badania mikroskopowe). Przykłady zniszczeń korozyjnych (1 godz.)
 2. Podstawowe zagadnienia z zakresu korozji. Szereg aktywności metali. Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów korozji (atmosferyczna, elektrochemiczna, ziemna, wodna). Rodzaje korozji (korozja ogólna, wżerowa, zmęczeniowa, naprężeniowa, szczelinowa, stężeniowa, cierna, nitkowa) (1 godz.)
 3. Metody usuwania zanieczyszczeń i produktów korozji. Podział metod, wskazanie najczęściej stosowanych, omówienie ich zalet, wad i skuteczności. Metody ręczne, mechaniczne, strumieniowe (pneumatyczne),  chemiczne, redukcyjne, laserowe. (1 godz.)
 4. Sposoby  konserwacji przedmiotów wykonanych z wybranych metali. Dobór odpowiednich metod, sposób postępowania (1 godz.):
 1. przedmioty wykonane z żelaza, srebra i złota
 2. wyroby wykonane z miedzi i jej stopów (brązy, mosiądze), stopy cynku, ołów, cyna.

Praktyka: (4 godz.):

1. usuwanie zanieczyszczeń i produktów korozji z użyciem środków chemicznych: wersenienu (EDTA)

2. usuwanie zanieczyszczeń i produktów korozji z użyciem narzędzi ręcznych: skalpeli, skrobaków, środków ściernych oraz  mikrosilnika,

3. usuwanie zanieczyszczeń i produktów korozji metodą Rosenberga.

Warsztaty poprowadzi Władysław Weker - z wykształcenia metaloznawca, konserwator zabytków metalowych, specjalizujący się w zabytkach archeologicznych, wieloletni pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Jako konserwator pracował w IRRAP we Francji oraz wielokrotnie na misjach archeologicznych w Egipcie.
 

Miejsce warsztatów konserwacji drewna i metalu:

Sand City Tower Apartments, ul. Młynarska 39, Piaseczno (zapewniamy transport uczestników busem z i do Warszawy)

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy!

Uwaga: na warsztaty konserwacji drewna i metalu obowiązują zapisy (tel. 22 891 01 62, e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl)