fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Edukacja kulturalna - dziedzictwo kulturowe

Fundacja Hereditas zaprasza nauczycieli z województwa mazowieckiego do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych poświęconych edukacji kulturalnej
i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz krzewieniu wiedzy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego
w szkołach na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego (w zakresie wykraczającym poza ofertę programową wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli) w sferze wypracowania optymalnej, nowoczesnej metodyki rozwijania zainteresowania lokalną i regionalną historią oraz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży szkolnej. To okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, wychowawców i animatorów środowisk oświatowych, do przyswojenia współczesnych metod nauczania w edukacji kulturalnej (w tym Internetu i multimediów).

W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie specjalistyczna wiedza, połączona z warsztatami aktywizującymi (przy wykorzystaniu multimediów), w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i tradycji wraz ze wskazówkami metodologicznymi wykorzystania przyswojonej wiedzy w szkołach. Warsztaty obejmują 16 godz. szkoleniowych, w rozbiciu na dwa dni: 16 oraz 30 maja 2008 (w godz. 9.30 – 16.30). Program w załączeniu.

Zajęcia będą opatrzone odpowiednimi komentarzami i multimedialnymi prezentacjami. Uczestnicy otrzymają drukowane materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów – historyków sztuki z Instytutu Sztuki PAN, Instytutu Historii Sztuki UW, Biura Stołecznego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Dobór kadry złożonej j.w. pozwoli na przeprowadzenie projektu na najwyższym poziomie merytorycznym. Organizator planuje wydanie materiałów pokonferencyjnych, które rozesłane zostaną wśród uczestników szkolenia.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Projekt powstaje w oparciu o współpracę finansową Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partner projektu: Polskie Centrum Edukacji.

Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego formularza. Liczba miejsc ograniczona!
Jest już do nabycia płyta szkoleniowa dla nauczycieli: "Edukacja kulturalna - dziedzictwo kulturowe". CD zawiera materiał prezentowany podczas warsztatów 15 i 30 maja 2008 r. oraz dodatki metodyczne w zakresie edukacji kulturowej, w tym wiedzy o dziedzictwie. Nauczyciele otrzymują płytę nieodpłatnie!Więcej informacji:
Fundacja Hereditas
ul. Jaworzyńska 8 lok. 2
00-634 Warszawa
022 353 83 30, 022 353 83 31


Projekt powstaje w oparciu o pomoc finansową
Samorządu Województwa Mazowieckiego

Patroni medialni