fundacja hereditas Spotkania z Zabytkami Spotkania z Zabytkami
Zarząd | Sprawozdania | Statut 
fundacja hereditas
Warsztaty konserwacji zabytków metalowych
Studeo et conservo 2010 - edycja dla dorosłych

Zapraszamy osoby zainteresowane konserwacją zabytków metalowych na praktyczne warsztaty, które poprowadzą uznani specjaliści: Sławomir Safarzyński i Władysław Weker. W programie m.in.: konserwacja żelaza, brązów, konserwacja wyrobów z metali szlachetnych i wyrobów jubilerskich, techniki złoceń w konserwacji zabytków.

Inauguracja warsztatów: 15 czerwca 2010, godz. 17.30, w siedzibie Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4. W ramach spotkania inauguracyjnego z ogromną przyjemnością zapraszamy na prelekcję wybitnego znawcy znawcy tematyki dawnych wyrobów ze srebra Michała Gradowskiego pt. "Konserwacja zabytkowych sreber - problemy wybrane".

Program obejmuje 24 godz. kursowe (czerwiec - lipiec - sierpień). Zajęcia odbywać się będą w pracowni szkoleniowej Fundacji Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, we wtorki i czwartki, w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 22 353 83 30, 500 704 704.

Udział w kursie jest całkowicie nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona!


Zapraszamy do lektury długo oczekiwanej książki "Wprowadzenie do sztuki konserwacji metalu" Sławomira Safarzyńskiego i Władysława Wekera. Osoby, które wzięły udział w kursie konserwacji metalu otrzymują publikację nieodpłatnie. Pozostałe zainteresowane osoby uprzejmie informujemy, że książkę można nabyć w siedzibie Fundacji Hereditas oraz wybranych księgarniach warszawskich i krakowskich.

Prawie wszystkie artystyczne przedmioty wykonane z metalu - od monumentalnych obiektów, pomników, rzeźb - do wyrobów jubilerskich, poddawane są uszlachetniającej obróbce powierzchniowej i fizycznej, chemicznej lub elektrochemicznej. To, jak bardzo przenika się tradycja z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, można prześledzić, obserwując zmiany w klasycznych technikach wytwarzania. Jedną z najstarszych metod uszlachetniania powierzchni metali jest ich barwienie. Już bardzo dawno zauważono, że większość metali (za wyjątkiem metali szlachetnych) pod wpływem działania czynników atmosferycznych, a także innych oddziaływań zewnętrznych, na przykład ogrzewania, pokrywa się barwnymi nalotami. Nasunęło to myśl, by podobne barwne warstewki wytwarzać również sztucznie. Zauważono ponadto, że metale pokryte barwnymi warstewkami nie zmieniają swojego wyglądu, nawet w dłuższym okresie użytkowania. Wytworzone w sposób naturalny czy sztuczny warstewki powierzchniowe, nazywane dzisiaj powłokami konwersyjnymi, odznaczają się - oprócz efektu czysto dekoracyjnego - również walorami ochronnymi, tj. blokują dostęp agresywnych czynników atmosferycznych do metalu podłoża. Nawet żelazo, które - jak wiadomo - w normalnych warunkach użytkowania jest całkowicie nieodporne na korodujące działanie powietrza i pokrywa się warstwą rdzy, poddane specjalnej obróbce cieplnej pokrywa się wprawdzie cienką, ale zwartą barwną warstewką powierzchniową, która w bardzo lekkich warunkach użytkowania może chronić ten metal przed korozją atmosferyczną.

Ze wstępu

Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Studeo et conservo IV edycja (2010).

Partner wydania:

Autorzy

Władysław Weker
Z wykształcenia metaloznawca, konserwator zabytków metalowych, specjalizujący się w zabytkach archeologicznych, wieloletni pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Jako konserwator pracował w IRRAP we Francji oraz wielokrotnie na misjach archeologicznych w Egipcie.
dr inż. Sławomir Safarzyński
Rzeczoznawca ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa, rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników, rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki i zabytków.
Prowadzi firmę specjalizującą się w elektrochemii metali szlachetnych. Prowadzi badania naukowe z zakresu technologii chemicznych we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, Instytutem Zabytkoznawstwa w Toruniu. Wykładał na podyplomowym Studium Konserwacji Zabytków Metalowych ? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu