Architektura | Drewno | Kamień | Metal | Szkło | Zabytki przemysłu i techniki | Rewitalizacja

Opinie uczestników i uczestniczek - 3.edycja

Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- zajęcia w pracowni sztukaterii, pracownia konserwacji drewna

- wysokie kompetencje osób prowadzących

- dobra organizacja

- zajęcia z AutoCAD-em, podczas których poznałam wiele jego ciekawych zastosowań

- tematyka konserwacji drewna


- możliwość bezpośredniego kontaktu z konserwatorami, dostęp do narzędzi, praktyczne wykonywanie zadań, kontakt z wybitnymi fachowcami iuzyskanie informacji „z górnej półki”


- kompetencje prowadzących zajęcia, ciekawe i przystępne przygotowanie mnie do zajęć

- osoby prowadzące zajęcia – bardzo kompetentne

- zajęcia z Panem Andrzejem Cichym – wspaniała osobowość, pasjonat. Dostarczył mi wiele cennych informacji.


- ciekawe obiekty w trakcie realizacji konserwatorskich, jak i te już po rewitalizacji

- bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz ich warsztatami

- zajęcia przeprowadzone w pracowni drewna i sztukatorskiej

-
[…] praca z drewnem, w AutoCADzie

- zajęcia praktyczne w pracowni konserwacji drewna, obsługa AutoCAD


- treści stażu były przekazywane w zrozumiały sposób, panowała miła atmosfera, prowadzący staże byli bardzo dobrze przygotowani


- wyjazdy terenowe, AutoCAD


- pracownia sztukaterii drewna, atmosfera w grupie

- merytoryczne przygotowanie prowadzących, programy stażu, organizacja stażu

- poziom zajęć prowadzonych przez wykładowców i organizacja stażu


- zajęcia w pracowni drewna


- zajęcia praktyczne
[…] w pracowniach konserwacji zabytków

- zajęcia praktyczne w pracowni konserwacji drewna, sztukaterii, wizyty studyjne


- atmosfera! Przede wszystkim zabrakło mi czasu!


- zdobyta wiedza, miła atmosfera, super kwaterunek!

- Najbardziej podobały mi się odlewy z gipsu i formy silikonowe, wyjazd w teren, prace konserwatorskie (za mało odlewów, zajęcia bardzo interesujące)

- Zabrakło czasu wolnego...


- Najbardziej podobały mi się zajęcia praktyczne w pracowni sztukaterii w Warszawie oraz praktyka AutoCAD


- Więcej zajęć praktycznych w pracowni sztukaterii!


- Najbardziej podobały mi się odlewy gipsowe, prace konserwatorskie z drewna i AutoCAD


- Więcej godzin w tematyce sztukaterii

Pyt.: Sugestie, uwagi wobec staży z tej tematyki:

- Można byłoby pracować na jednym elemencie; od momentu czyszczenia, zabezpieczenia do malowania. - Informacje kamieniarskie

- wizyty studyjne w Łodzi z p. Michałem Krasuckim

- zajęcia w Guzowie

-
[…] ocena stanu technicznego obiektów zabytkowych

- wprowadzenie warsztatów w pracowni kamieniarskiej i metalowej

- renowacja, konserwacja metalu, kamienia


- brak uwag – wszystko „perfekt”


- Czekam na następną edycję!

FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl