MENU PROJEKTU

Przejdź na stronę aktualności projektu "Aedifico et Conservo"

Zapytaj eksperta

Zobacz odpowiedzi na zadane pytania »

Jeśli podczas prowadzonej przez Państwa działalności zawodowej / praktyki pojawią się zagadnienia, na które trudno znaleźć rozwiązanie, w tym miejscu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące szeroko pojętej konserwacji architektury i wystroju architektonicznego (teoria i praktyka). Nasi eksperci będą starali się znaleźć odpowiedź / najlepsze rozwiązanie na nurtujący Państwa problem. Odpowiedź zostanie zamieszczona na portalu. Zapraszamy!

Treść pytania:
Podaj wynik działania:
kliknij aby przeładować


PARTNERZY PROJEKTU

Założenia metodyczne i metodologiczne - 2.edycja

Wprowadzenie

Założeniem realizowanego przez Fundację Hereditas drugiej edycji projektu „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” (kontynuacja edycji projektu z l. 2010-2011) jest poszerzenie i dostosowanie do potrzeb współczesnej gospodarki kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych.

Wyniki ankietyzacji uczestników i uczestniczek pierwszej edycji projektu (realizacja przy udziale środków EFS w okresie 1.8.2010-31.8.2011, w projekcie wzięło udział 40 osób), którego projekt niniejszy jest kontynuacją, wskazali w ankietach na potrzebę uzupełniania praktycznych kwalifikacji w zakresie nowych technologii, materiałów, projektowania ICT (39 respondentów). Szkoły częstokroć nie mają dostępu do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii, a branże architektoniczno-budowlana i inżynieryjno-techniczna charakteryzują się dużą innowacyjnością. Uczestnicy pierwszej edycji projektu uznali staże w rzeczywistych warunkach środowiska pracy za dobry sposób uzupełniania kwalifikacji i poleciliby innym nauczycielom (35 respondentów).\

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom wskazanym w ankietach i podczas bezpośrednich rozmów z uczestnikami pierwszej edycji projektu, rozpisano drugą edycję projektu, która przewiduje uczestnictwo 320 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach architektoniczno-budowlanych i inżynieryjno-technicznych w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwach budowlanych: ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe) i konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego, oraz w Pracowni Brzozowski&Grabowiecki.

Staże prowadzone będą w oparciu o Program Doskonalenia Zawodowego (PDZ) przygotowany na podstawie wniosków i rekomendacji rozwiązań wypracowanych w pierwszej edycji projektu przez ekspertów Hereditas / ARTIN / Pracownia Brzozowski&Grabowiecki oraz przy czynnym udziale szkół, które przystąpiły do projektu. Współpraca przy tworzeniu PDZ oraz udział szkół w samych stażach pomoże wypracować dobre modele i wzorce współpracy szkół z przedsiębiorstwami, co – między innymi – będzie miało pozytywny wpływ na kształt szkolnictwa zawodowego w Polsce.

FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl