MENU PROJEKTU

Przejdź na stronę aktualności projektu "Aedifico et Conservo"

Zapytaj eksperta

Zobacz odpowiedzi na zadane pytania »

Jeśli podczas prowadzonej przez Państwa działalności zawodowej / praktyki pojawią się zagadnienia, na które trudno znaleźć rozwiązanie, w tym miejscu mogą Państwo zadać pytanie dotyczące szeroko pojętej konserwacji architektury i wystroju architektonicznego (teoria i praktyka). Nasi eksperci będą starali się znaleźć odpowiedź / najlepsze rozwiązanie na nurtujący Państwa problem. Odpowiedź zostanie zamieszczona na portalu. Zapraszamy!

Treść pytania:
Podaj wynik działania:
kliknij aby przeładować


PARTNERZY PROJEKTU

Założenia metodyczne i metodologiczne - 1.edycja

Wprowadzenie

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych (warsztatów) z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Uzupełnieniem są dwa wyjazdy terenowe, podczas których kursanci biorą udział w pracach na terenie aktualnie prowadzonych realizacji konserwatorskich.

Szkolenie realizowane jest na podstawie szczegółowego harmonogramu zajęć, opracowanego przez organizatora szkolenia w formie pisemnej, z podaniem wykazu zajęć teoretycznych i praktycznych, czasu trwania i osób prowadzących.

Organizator wyznacza opiekuna stażu, który jest odpowiedzialny za logistykę zajęć, kontakty z wykładowcami / trenerami, kontakty z uczestnikami szkolenia (w zakresie ich zadowolenia i satysfakcji z prowadzonych zajęć i zaplecza socjalnego), materiały dydaktyczne i szkoleniowe, praktyczne odbycie przez każdego kursanta wszystkich czynności zaplanowanych przez trenerów poszczególnych obszarów tematycznych, zgodnie z planem kształcenia.

Każdy uczestnik szkolenia powinien nabyć wiedzę i wszystkie umiejętności z obszarów tematycznych określonych w harmonogramie zajęć kursu. Na początek i na zakończenie każdej części tematycznej projektu prowadzone są testy wiedzy (służą porównaniu wiedzy ex ante i po odbyciu szkolenia).

Organizator kursu opracowuje regulamin projektu, który określa organizację kształcenia, zasady i tryb naboru uczestników kursu, zakres obowiązków osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także zakres obowiązków uczestników kursu.

FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl